Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik
 • Sanacija
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Sanacija
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5

KSP Hrastnik

Napolnite ulične zbiralnike za stare aparate

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Možnosti za njihovo oddajo je danes že veliko in ena izmed njih je tudi ulični zbiralnik. Širom države jih je postavljenih že 670, večinoma stojijo na večjih ekoloških otokih. Še posebej mali aparati in baterije se zaradi svoje majhnosti velikokrat znajdejo med mešanimi odpadki, ulični zbiralniki pa marsikaterega izmed njih uspešno prestrežejo in poskrbijo za pravilno obdelavo. Postavljeni so v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V Sloveniji smo v sklopu te mreže zbrali že dobrih 976 ton tovrstnih odpadkov. Njihove lokacije lahko najdete na spletnem zemljevidu na www.stariaparati.si.

Že vse od oktobra 2016 tudi v občini Hrastnik stoji 7 sivo-zelenih uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih e-odpadkov: malih aparatov in baterij. Pozicionirani so bili v sodelovanju z lokalnimi partnerji – zgoraj omenjeno občino ter podjetjem KSP Hrastnik d.d.. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že skoraj 8 ton malih aparatov in odpadnih baterij.

Vsi občani in občanke so vljudno vabljeni, da tudi v prihodnje svoje e-odpadke odvržejo v enega izmed zbiralnikov v svoji bližini in tako pripomorejo k pravilni reciklaži dragocenih surovin, iz katerih se bo lahko naredilo nove izdelke. S tem boste prispevali k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov. Hvala!

E cikliraj oglas 105x148mm MAJ 2020

Sklic skupščine družbe

OBVESTILO 14 . 5. 2020 - odvažanje kosovnih odpadkov

Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da bomo s 1. junijem 2020 pričeli z odvažanjem kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat.
Sistem prijavljanja in priprave odpadkov na zbirno mesto ostaja  kot pred omejitvami zaradi  pojava COVID-19.

Termin odvoza je prvi delovni ponedeljek  v mesecu.

Hkrati uporabnike storitev obveščamo, da smo konec meseca aprila pričeli z odvozom bioloških odpadkov po naseljih individualnih hiš po poletnem urniku – 1x tedensko.

OBVESTILO 4. 5. 2020 - PONOVNO ODPRTJE POSLOVNIH PROSTOROV

obvestilo blagajna

Chefs Care

Kuharski mojstri AGM Nemec, d.o.o. - Restavracija in pizzerija Guliver so nam v okviru projekta Chefs Care pripravili in dostavili brezplačne tople obroke za 37 delavcev, ki v času epidemije Koronavirusa (Covid-19) delamo.

MALICA 1

MALICA 2

MALICA 3

PONOVNO ODPRTJE TRŽNICE v Hrastniku 7. 5. 2020

PONOVNO ODPRTJE TRŽNICE v Hrastniku 7. 5. 2020 samo za prodajo prehrambenih izdelkov – živil, cvetličarskih in vrtnarskih izdelkov ter materialov  

Od 7. 5. 2020 bo tržnica ponovno odprta ob tržnih dnevih četrtek, petek in sobota za prodajo prehrambenih izdelkov – živil ter cvetličarskih in vrtnarskih izdelkov, materialov.

Prodajalci in kupci bodo morali pri trgovanju na tržnici  upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v času epidemije koronavirusa
(varnostna razdalja, omejeno število kupcev, uporaba zaščitnih sredstev za nos, usta in roke, higiena rok in kašlja, …).

Kot upravljalec tržnice bomo nadzorovali, da bodo navodila s strani prodajalcev in kupcev dosledno upoštevana.

Po koncu tržnega dne se bo na tržnici izvedlo razkuževanje.

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja po daljši neuporabi

Komunalno stanovanjsko podjetje, po navodilih NIJZ obvešča lastnike in upravnike  objektov v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe…),  da je pred ponovnim odprtjem dejavnosti potrebno izvesti spiranje hišnega vodovodnega omrežja in pri tem smiselno uporabiti navodila na naslednji povezavi:
https://www.nijz.si/sl/izpiranje-hisnega-vodovodnega-omrezja-javnih-objektov-pred-zacetkom-novega-solskega-leta
Več koristnih informacij podanih s strani NIJZ pa je dosegljivih na naslovu:
https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne
Hvala za razumevanje!