Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009 in 20/2012)  www.hrastnik.si/obcina/

bro odpadki Page 1

bro odpadki Page 2

bro odpadki Page 3

bro odpadki Page 4

bro odpadki Page 5

bro odpadki Page 6

bro odpadki Page 7

 

ABECEDNIK ODPADKOV

Abecednik odpadkov

Urnik odvoza ločenih frakcij

PAPIR, KARTON vsak teden PONEDELJEK
STEKLO vsakih 14 dni TOREK
PLASTIKA, PLOČEVINKE, TETRAPAKI vsak teden TOREK, v blokovskih naseljih še PETEK

 

ODVOZ TEKSTILA IN OBLAČIL vsak 2. In 4. ponedeljek v mesecu
ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV 1x mesečno - ponedeljek in torek
ODVOZ ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ praviloma 1x tedensko, v času pred in po 1. novembru je frekvenca odvoza povečana > tudi 3x tedensko

REGISTER ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE IN ZA BIOLOŠKE ODPADKE Z URNIKOM ODVOZA – blokovska naselja (Man 330, Man 250)

(+ vrste in tipi posod + frekvenca odvoza + povzročitelji odpadkov, ki gravitirajo na posamezno zbirno in prevzemno mesto za odpadke)

ZAP.
ŠT.
PREVZEMNO IN
ZBIRNO MESTO
ČRNA
POSODA
FREKVENCA
ODVOZA/
TEDEN
RJAVA -
BIO
POSODA
FREKVENCA
ODVOZA/
TEDEN
ODPADKE ODLAGAJO
1.    Naselje Aleša Kaple 8 2 x 1100 3 x 3 x 240 1 x  NASELJE A. KAPLE  8A, 8B, 8C
2.    Naselje Aleša Kaple 6 1 x 1100 1 x 1 x 240 1 x  NASELJE A. KAPLE  8C
3.    Naselje Aleša Kaple 6 2 x 1100 2 x 2 x 240 1 x  NASELJE A. KAPLE  6A, 6B, 12
4.    Naselje Aleša Kaple 7 2 x 240
2 x 770
2 x      NASELJE A. KAPLE  7,7A,7B,7C
5.    Ulica mladih borcev 5 1 x 770
1 x 1100
  1 x 240 1 x ULICA MLADIH BORCEV  5
6.    Ulica mladih borcev 2,3,4 3 X 1100 1 x 2 X 240 1 x ULICA MLADIH BORCEV  2,3
7.    Cesta Adama Dušaka 1 2 x 1100 1 x 1 x 240 1 x CESTA ADAMA DUŠAKA  1
8.    Cesta 3. julija - Ojstro 1 x 1100 3 x 1 x 240 1 x CESTA 3. JULIJA 1A,1B,1C
9.    Trg Franca Kozarja - Ojstro 2 x 1100 3 x 2 x 240 1 x TRG F. KOZARJA  16, 16A IN 16 B
10.  Trg Franca Kozarja 14 3 x 1100 3 x 2 x 240 1 x TRG F. KOZARJA  14A - TRIJE VHODI
11.  Trg Franca Kozarja - tržnica 2 x 1100 3 x 3 x 240 1 x TRŽNICA
12.  Trg Franca Kozarja – pred tržnico 1 x 1100 3 x     TRŽNICA
13.  Log 1 2 x 1100 2 x 2 x 240 1 x LOG 1
14.  Trg Franca Kozarja 2  4 x 240 3 x 2 x 240 1 x TRG F. KOZARJA  2
15.  Log 3, 10 3 x 1100 2 x 3 x 240 1 x LOG 3,10
16.  Log 7 - za cerkvijo 5 x 1100 3 x 2 x 1100 1 x LOG 2,7,12
17.  Log 18 2 x 1100 1 x 1 x 240 1 x LOG 18
18.  Log 19, 20 2 x 1100 2 x 2 x 240 1 x LOG 19, 20
19.  Log 21 2 x 1100 1 x 2 x 240 1 x LOG 21
20.  Log 22 1 x 1100 2 x 1 x 240 1 x LOG 22
21.  Log 23 1 x 1100 2 x 1 x 240 1 x LOG 23
22.  Log 26 1 x 1100 2 x 2 x 240 1 x LOG 26
23.  Log 24, 25 4 x 1100 2 x 2 x 240 1 x LOG 24, 25
24.  Pot Vitka Pavliča 6 2 x 1100 2 x 1 x 240 1 x POT VITKA PAVLIČA 6
25.  Log 28 abcde - zgoraj 3 x 1100 3 x 3 x 240 1 x LOG 28 ABCDE ZGORAJ
26.  Log 28 1 x 1100 3 x 1 x 240 1 x LOG 28
27.  Log 30 2 x 1100 2 x 2 x 240 1 x LOG 30
28.  Log 29 1 x 1100 1 x 1 x 240 1 x LOG 29
29.  Novi Log 11 2 x 1100 2 x 2 x 240 1 x NOVI LOG 11
30.  Novi Log 12 2 x 1100 2 x 1 x 240 1 x NOVI LOG 12
31.  Novi Log 15,16,17 2 x 1100 2 x 1 x 240 1 x NOVI LOG16, 17
32.  Novi Log 13 2 x 1100 3 x 1 x 240 1 x NOVI LOG 13
33.  Novi Log 14 2 x 1100 3 x 1 x 240 1 x NOVI LOG 14
34.  Novi Log 15 2 x 1100 3 x 2 x 240 1 x NOVI LOG 15
35.  Novi Log 19 a 2 x 1100 3 x 2 x 240 1 x NOVI LOG 19 A
36.  Novi Log19 bcde 3 x 1100 3 x 3 x 240 1 x NOVI LOG 19 BCDE
37.  Novi Log 21 2 x 1100 3 x 1 x 240 1 x NOVI LOG 21
38.  Novi Log 18, 19, 20 3 x 1100 3 x 2 x 240 1 x NOVI LOG 18,19,20
39.  Novi Log 7 zgoraj 2 x 1100 3 x 2 x 240 1 x NOVI LOG 7
40.  Novi Log 7 spodaj 2 x 1100 3 x 2 x 240 1 x NOVI LOG7A, B
41.  Cesta 1. maja 69 2 x 1100 1 x 1 x 240 1 x CESTA 1. MAJA 69
42.  Cesta 1. maja 44 1 x 1100 3 x 1 x 240 1 x CESTA 1. MAJA 44
43.  Cesta 1. maja 38 1 x 1100 1 x 1 x 240 1 x CESTA 1. MAJA 38
44.  Cesta 1. maja 30, 31 2 x 1100 2 x 1 x 240 1 x CESTA 1. MAJA 30, 31
45.  steklarska kolonija (bloki) 5 x 1100 3 x 1 x 240 1 x STEKLARSKA KOLONIJA
46.  Cesta 1. maja 7 2 x 1100 2 x 1 x 240 1 x CESTA 1. MAJA 7
47.  Grajska pot 11 2 x 240 1 x 1 x 240 1 x GRAJSKA POT 11
48.  Pot Franca Pušnika  1,2 2 x 770 1 x 2 x 240 1 x POT F. PUŠNIKA 1,2
49.  Podkraj 82,88,89 4 x 1100 1 x 4 x 240 1 x PODKRAJ 82,88,89
50.  Podkraj 91 2 x 1100 1 x 2 x 240 1 x PODKRAJ 91
51.  Cesta 1. maja 6 2 x 1100 1 x 1 x 240 1 x CESTA 1. MAJA 6
52.  Cesta Hermana Debelaka 2, 3, 4 2 x 770
1 x 1100
1 x 4 x 240 1 x CESTA HERMANA DEBELAKA
53.  Za Savo 11 3 x 1100 1 x     ZA SAVO 9,10,11,12
54.  Trg borcev NOB 13 3 x 1100 3 x 2 x 240 1 x TRG BORCEV NOB 16,17,18,19
55.  Trg borcev NOB 13 5 x 1100. 2 x 2 x 240 1 x TRG BORCEV NOB 13
56.  Trg borcev NOB 2 2 x 1100 1 x 1 x 240 1 x TRG BORCEV NOB2

Zbirna in prevzemna mesta za posode za ostanek komunalnih odpadkov in za biološke odpadke v naseljih z individualnimi hišami so v neposredni bližini individualnih hiš.

Ekološki otoki, odvoz ločenih frakcij

Seznam ekoloških otokov, zbirna in prevzemna mesta, vrsta in prostornina posod za ločene frakcije, urnik odvoza ločenih frakcij

št. papir plastika, kovine steklo baterije zbirno in prevzemno mesto
1.    1100 1100 240   avtobusno postaja Brezno
2.    1100 2 x 1100 240   odcep za Laz
3.    1100 1100 240   Pod Javorjem - odcep za ulico
4.    2 x 1100 1100 2 x 240 baterije Trg borcev NOB 16,17,18,19 - parkirišče
5.    1100 1100 1100   Partizanska cesta
6.    2 x 1100 2 x 1100 1100   Pod hribom
7.    1100 1100 240   Trg borcev NOB 13(zlata hiša)
8.    1100 240 240   Osnovna šola enota Dol
9.    1100 1100 240   Kupčka vas
10.  2 x 1100 2 x 1100 2 x 240   nasproti parkirišča v centru Dola
11.  1100 1100 240   odcep za Slatno
12.  1100 1100 240   odcep Godler - spodnje Marno
13.  1100 1100 240   Gasilski dom Marno
14.  1100 1100 240   Marno pri Napret (vas)
15.  1100 1100 240   Marno pri Strmljan
16.  1100 1100 240   Novi Dol (Gmajna) odcep Rudnik Dol
17.  1100 1100 240   odcep za Blate
18.  1100 1100 240   nasproti trgovine Majcen
19.  1100 1100 240   Cesta VDV brigade
20.  1100 1100 240   Brnica - pred parkiriščem pokopališča
21.  2 x 1100 2 x 1100 2 x 240   Grča+ odcep Športna dvorana Dolanka
22.  1100 1100 240   Brnica - Rus
23.  1100 1100 240   Brnica 17
24.  240 2 x 240 240   Brnica Kranjc
25.  1100 1100 240   odcep za Gore
26.  1100 2×1100 240   Brdce - vas
27.  1100 1100 240   Brdce (bivša trgovina)
28.  1100 1100 240   Gore Skopno
29.  1100 1100 240   Turje - začetek vas
30.  1100 1100 240   Čreta
31.  1100 1100 240   KS Kovk
32.  1100 1100 240   plakatno mesto Turje
33.  1100 1100 240   Vičič - Gore
34.  1100 1100 240   Železnik - Turje
35.  240 240 240   Grajska pot 11
36.  1100 2 x 240 240   Cesta 1. maja 30, 31 (parkirišče TKI)
37.  1100 1100 240   Cesta 1. maja na stari tržnici pri Steklarni
38.  1100 240 240   nasproti Cesta 1. maja 38 ob cesti
39.  1100 240 240   Cesta 1. maja 44
40.  2 X 1100 1100 240   izvoz iz Cesta Hermana Debelaka
41.  1100 1100 240   nasproti stare pošte
42.  1100 1100 240   Frtica - igrišče
43.  1100 1100 240   Cesta 1. maja 69
44.  1100 2 X 1100 240   nasproti hiše Taborniška pot 3 (Levec)
45.  1100 1100 240   odcep Ribiški dom
46.  1100 1100 240   Podkraj – makadamsko parkirišče Steklarne
47.  1100 1100 240   nasproti Podkraj 79
48.  1100 1100 240   parkirišče Podkraj 91(v bližini trgovine Steklarna)
49.  1100 1100 240   Podkraj (pri Kaiču)
50.  1100 1100 240   na odcepu za naselje Za Savo
51.  1100 1100 240   Podkraj 89
52.  1100 1100 240   na odcepu za Krnice (pri ČN Hrastnik)
53.  2 x 1100 2 x 1100 2 x 240   na odcepu za Šavno peč+ v vasi Šavna peč
54.  1100 1100 240   ob glavni cesti nasproti uprave KSP
55.  1100 1100 240   pri bivši gostilni Janez - Cesta 3. julija
56.  1100 1100 240   Cesta 3. julija 1ab c
57.  240 240 240   Cesta Adama Dušaka 1
58.  1100 1100 1100   uprava KSP
59.  2 x 1100 2 x 1100 2 x 240   Studence (na začetku naselja + v naselju)
60.  1100 1100 240   nasproti hiše Cesta padlih borcev 37 (Rešetar)
61.  1100 1100 240   Godbeni dom
62.  1100 1100 240   vrtec Sonček
63.  1100 2 x 1100 240   Cesta padlih borcev - Vila
64.  1100 1100 240   Boben (pri spomeniku)
65.  1100 1100 240   Boben – Ravnikarjev most
66.  1100 1100 240   odcep za Zadružni dom Čeče
67.  1100 1100 240   odcep za Ravne
68.  1100 1100 240   Goveji potok
69.  1100 1100 240   Ravne
70.  1100 2 x 240 240   ob cesti spredaj Naselje Aleša Kaple 6
71.  1100 1100 240   zadaj Naselje Aleša Kaple 6
72.  1100 1100 240 baterije na parkirišču Naselje Aleša Kaple 8
73.  1100 1100 240   Naselje Aleša Kaple - garaže
74.  2 x 1100 1100 + 240 2 x 240   tržnica+ pred tržnico
75.  1100 1100 240   Plesko
76.  1100 + 240 2 x 1100 2 x 240   Gasilski dom Prapretno
77.  2 x 1100 2 x 1100 240   Veličkova
78.  1100 1100 240   vas Prapretno
79.  1100 1100 2 x 240   Pot Vitka Pavliča 6 - pred bloki
80.  240 2 x 240 240   zadaj Sijaja
81.  3 x 1100 3 x 1100 3 x 240 baterije zadaj cerkve pri TP
82.  2 x 1100 2 x 1100 2  x  240   Log 28 abcde zgoraj
83.  1100 2 x 240 240   Log 28
84.  2 x 1100 2 x 1100 2 x 240   Log 3, 10
85.  2 x 100 2 x 1100 240   Log 20
86.  2 x 1100 2 x 1100 240   Log 24, 25
87.  2 x 240 2 x 240 240   Log 30
88.  240 240 240   Log 22
89.  240 240 240   Log 26
90.  1100 1100 240   Novi Log 11
91.  1100 1100 240   Novi Log 12
92.  1100 1100 240   Novi Log 13
93.  1100 2 x 1100 240   Novi Log 14
94.  1100 1100 240   Novi Log 18
95.  1100 1100 240   na začetku hiš Novi Log 19 abcde
96.  2 x 1100 2  x  1100 2 x 240   med hišami Novi Log 19 abcde
97.  1100 1100 240   med hišami Novi Log 15 in 17
98.  1100 240 + 1100 240   nad hišo Novi Log 7 - na koncu garaž
99.  1100 1100 2 x 240   pri športni hali pod Novi Log 7
100.    2 x 1100 1100 2 x 240   pri Zdravstvenemu domu
101.    240+1100 240 + 2x1100 2 x 240   Novi dom Feguš + Grahek
102.    3 x  1100 2 x  1100 2 x  240 baterije zadaj Trg Franca Kozarja 14 (bivša trgovina Emona)
103.    2 x 1100 1100 240   Trg Franca Kozarja 16
104.    1100 1100 240   Ulica mladih borcev
105.    1100 1100 240   Pot na Kal
106.    1100 1100 240   Log 18
107.    1100 2 x 1100 240   Zgornje Krnice
108.    1100 1100 240   Dirmayerjev hrib (spodaj)
109.    1100 1100 240   Dirmayerjev hrib (zgoraj)
  1100 2 x 1100 1100 240   Kal  (Luža + Gorenc)

Urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov

Man 330, Man 240)

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Cesta 3. julija Boben Ulica prvoborcev begunci Novi dom
Log, Novi Log Ravne Dolska cesta Cesta 1. maja Taborniška
Pot Vitka Pavliča Goveji potok Brnica Občina Pot Franca Pušnika
Trg borcev NOB Plesko Planinska cesta Porto Laz
Ulica prvoborcev Prapretno Grča Marno Slatno
Ulica mladih borcev Veličkova cesta Pot Emila Hameršaka Brdce Marno
Cesta Adama Dušaka Pot Vitka Pavliča Pod hribom Čreta Krištandol
Pot na Kal Dol - blok Cesta VDV brigade Turje Kal
Pot Josipa Brinarja   Na Selah Kovk Dol - blok
Cesta padlih borcev   Partizanska cesta Kupška vas Naselje Aleša Kaple
Studence   Krištandolska cesta Mačkovec Cesta 3. julija
Naselje Aleša Kaple   Naselje Aleša Kaple   Trg Franca Kozarja
Trg Franca Kozarja   Ulica mladih borcev   Tržnica
Tržnica   Cesta 3. julija   Log, Novi Log
Cesta 1. maja   Trg Franca Kozarja   Cesta 1. maja
Podkraj   Tržnica   Trg borcev NOB
Za Savo   Log, Novi Log    
    Pot Vitka Pavliča    
    Cesta 1. maja    
    Trg borcev NOB    


Posode črne barve za ostanek komunalnih odpadkov se v naseljih individualnih hiš praznijo na vsake 14 dni.

Urnik odvoza bioloških odpadkov

(Iveco 65, Man 250, Man 330)

SREDA ČETRTEK PETEK
Cesta 3. julija Podkraj Pod Javorjem - del
Trg Franca Kozarja Pot Franca Pušnika Planinska cesta
Naselje Aleša Kaple Cesta 1. maja Grča
Log, Novi Log Dolska cesta Pod hribom
Pot Vitka Pavliča Brnica - del Na Selah
Ulica prvoborcev Cesta VDV brigade Krištandolska cesta
Ulica mladih borcev Črdenc Partizanska cesta
Cesta Adama Dušaka Pot Emila Hameršaka - del Slatno
Pot na Kal Turje Laz
Pot Josipa Brinarja Novi dom Taborniška
Cesta padlih borcev   Marno
Boben   Brdce
Prapretno   Pokopališče
Plesko    
Veličkova    
Pokopališče    
Brnica – del    
Dirmajer    
Pod Javorjem – del    
Frtica    
Pot Emila Hameršaka 4- del    

Posode rjave barve za biološke odpadke se v naseljih individualnih hiš v času od 15.3. do 15. 11 praznijo 1x tedensko, v času od 15. 11. do 15. 3. pa na vsake 14 dni.