Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Plakatiranje na javnih plakatnih mestih, nameščanje transparentov in izobešanje zastav

Odlok o oglaševanju v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavje, št. 31/2008 in 5/2016)
www.hrastnik.si/obcina/

Seznam plakatnih mest

1 ČEČE (avtobusna postaja - zadružni dom) 2 panoja
2 CENTER HRASTNIK (tržnica) 2 panoja
3 CENTER HRASTNIK (pošta) 1 pano
4 LOG 28/D (Malovrh) 2 panoja
5 NOVI LOG (vrtec Dolinca) 2 panoja
6 NOVI DOM (Point 21) 1 pano
7 STEKLARNA (avtobusna postaja) 2 panoja
8 STEKLARNA (samopostrežna) 1 pano
9 PODKRAJ (košarkarsko igrišče) 2 panoja
10 DOL (center) 2 panoja
11 MARNO (dom KS) 2 panoja
12 TURJE 1 pano

Seznam lokacij za nameščanje transparentov

1 Na lokaciji zelenice v parku Titov gaj v centru Hrastnika