Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Izvajanje 24 urne dežurne službe

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št. 62/2016) je Občina Hrastnik sprejela Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik (UVZ št. 5/2020, 37/2020). Odlok med drugim ureja tudi način izvajanja 24 urne dežurne službe, ki je v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti del javne službe.

Obveščamo vas, da je Komunala Hrastnik d.o.o. skladno s 5. členom Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik od 1.8.2020 edini izvajalec 24-urne dežurne službe na območju Občine Hrastnik.

Dežurna služba obsega vsak prevzem in prevoz pokojnika na območju občine, od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda, zarad i obdukcije pokojnika odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
Komunala Hrastnik d.o.o. ima zagotovljeno 24-urno dežurno službo, na katero nas pokličete v primeru smrti oskrbovanca, pacienta oziroma v primeru smrti na domu.

Dežurna številka je 041 758 916

Cena 24-urne dežurne službe znaša 222,43 € (brez DDV). V primeru, da bo pogrebna služba Komunala Hrastnik d.o.o. tudi izvajalec pogrebne svečanosti bomo ceno dežurne službe zaračunali neposredno naročniku.

V kolikor bo izvajalec pogrebne svečanosti drugo pogrebno podjetje, bomo strošek dežurne službe zaračunali drugemu izbranemu pogrebnemu podjetju.
Pokojnike bodo lahko pri Komunali Hrastnik d.o.o. prevzeli samo izbrani izvajalci pogrebne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje izvajalca pogrebne dejavnosti.

Prevzem pokojnikov se bo vršil v prostorih mestnega pokopališča v Gabrskem v Trbovljah, na naslovu Gabrsko 59, Trbovlje.
V primeru prevzema pokojnika je potrebno predhodno poklicati na tel. št. dežurne službe Komunale Hrastnik d.o.o. na GSM št. 041 758 916.

Pogrebna služba

Pokopališka in pogrebna dejavnost, upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč ter dajanje grobnih prostorov v najem.

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Hrastnik (UVZ, št. 5/202, 37/202)

Pregled osmrtnic (www.osmrtnice.org)