Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Informacije javnega značaja

1) OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Nives Venko, univ. dipl. pravnica

2) INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA po 11. odstavku 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 

Donatorske, sponzorske, svetovalne, avtorske pogodbe

VRSTA POSLA

DATUM SKLENITVE

POGODBENI PARTNER POGODBENA VREDNOST  / €
donacija za izvedbo prireditve ob 90-letnici delovanja društva maj 2014 NK Hrastnik, Log 3, Hrastnik 150,00
donacija za izdajo knjige o 100-letni zgodovini hrastniškega športa maj 2014 Športna zveza Hrastnik, Log 3, Hrastnik 150,00
donacija za izvedbo prireditve ob 40-letnici delovanja društva maj 2014 KUD Veter, Cesta 3. julija 7, Hrastnik 150,00
donacija za izvedbo srečanja delavcev ob obletnici podjetja oktober 2014 Sindikat KSP HRASTNIK, d.d., Cesta 3. julija 7 1.500,00
donacija za izvajanje dejavnosti društva oktober 2014 KD Hrastnik, Cesta 1. maja 61, Hrastnik 1.000,00
donacija za izvedbo dejavnosti za hrastniške otroke v prazničnem decembru 2014 november 2014 Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik,
Log 3, Hrastnik
500,00
donacija za izvajanje dejavnosti sindikata november 2014 Sindikat KSP HRASTNIK, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik 880,00
donacija za udeležbo dijaka Gimnazije Trbovlje, hrastničana, na svetovnem debatnem turnirju iz angleščine za srednješolce v Singapurju avgusta 2015 februar 2015 Šolski sklad Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, Gimnazijska cesta 10, Trbovlje 150,00
donacija kuharski skupini Perkmandeljc maj 2015 Osnovna šola narodnega heroja Rajka, Log 19, Hrastnik 150,00
donacija za letovanje socialno ogroženih otrok julij 2015 DPM Hrastnik, Log 3, Hrastnik 350,00
donacija za izvajanje dejavnosti društva avgust 2015 Košarkarski klub Hrastnik, Log 3, Hrastnik 150,00
donacija za izvedbo srečanja delavcev ob obletnici podjetja oktober 2015 Sindikat KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik 1500,00
donacija za organizacijo tradicionalnega in jubilejnega ROM POM PON prvenstva november 2015 ŠKD Feniks, Planinska cesta 3a, Dol pri Hrastniku 150,00
donacija za novoletno obdaritev otrok november 2015 Društvo SOŽITJE HRASTNIK, Log 19, Hrastnik 150,00
donacija za izvajanje dejavnosti društva december 2015 KD Hrastnik, Cesta 1. maja 61, Hrastnik 1.000,00
donacija za organizacijo pravljične dežele za otroke december 2015 Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik, Log 3, Hrastnik 400,00
donacija za udeležbo 22 delavcev podjetja na XXXII. Komunaliadi - srečanju delavcev komunalnega gospodarstva maj 2016 Sindikat KSP HRASTNIK, d.d. 2300,00
donacija za izvedbo prireditev ob 70 - letnici delovanja društva junij 2016 Lovska družina Hrastnik, Kal 13, Hrastnik 150,00
donacija za izvajanje dejavnosti društva v letu 2016 junij 2016 Košarkarski klub Hrastnik, Log 3, Hrastnik 150,00
revidiranje računovodskih izkazov za leto 2016 avgust 2016 Revizijski center, d.o.o., Ljubljana 2500,00
donacija za izvedbo prireditev ob 70 - letnici delovanja avgust 2016 DU Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 70,00
donacija za izvedbo novoletnega srečanja vseh zaposlenih november 2016 Sindikat KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7 1770,00
donacija "Pomagajmo Žigi" november 2016 Rdeči križ Hrastnik, Novi dom 11, Hrastnik 200,00
donacija za izvajanje dejavnosti društva november 2016 Karate klub Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 12, Hrastnik 150,00
donacija za izvajanje dejavnosti za otroke v prazničnem decembru 2016 december 2016 DPM Hrastnik, Log 3, Hrastnik 400,00
donacija za izvajanje dejavnosti društva december 2016 KD Hrastnik, Cesta 1. maja 61, Hrastnik 1000,00
donacija za izvajanje dejavnosti društva maj 2017 Košarkarski klub Hrastnik, Log 3, Hrastnik 150,00
donacija za izvedbo prireditev ob 40 letnici delovanja društva maj 2017 Kulturno umetniško društvo Svoboda Dol pri Hrastniku,
Trg borcev NOB 12, Dol pri Hrastniku
150,00
donacija za izvedbo prireditev ob 70 letnici lutkarstva v Hrastniku maj 2017 Društvo Marionetno gledališče Jurček, Cesta 1. maja
41, Hrastnik
150,00
donacija za izvedbo prireditev ob 130 letnici delovanja društva maj 2017 PGD Prostovoljno Gasilsko Društvo Hrastnik, Cesta 1.
maja 55, Hrastnik
300,00
revidiranje računovodskih izkazov za leto 2017 avgust 2017 RUTINA d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana 2500,00 brez DDV
donacija za izvedbo prireditev za otroke v prazničnem decembru 2017 november 2017 DPM Hrastnik, Log 3, Hrastnik 350,00
donacija za nakup društvenega praporja januar 2018 Klub brigadirjev Zasavja, Boben 17, Hrastnik 150,00
donacija za izvedbo prireditev ob 70 letnici ustanovitve društva september 2018 Planinsko društvo Hrastnik, Log 3, Hrastnik 150,00
donacija za izvedbo prireditev za otroke v prazničnem decembru 2018 december 2018 DPM Hrastnik, Log 3, Hrastnik 300,00
donacija za nakup bivalnega zabojnika junij 2019 Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik 150,00
donacija za organizacijo komunalnega dne v letu 2019 oktober 2019 Sindikat KSP Hrastnik, Cesta 3. julija 7, Hrastnik 1500,00
revidiranje računovodskih izkazov za leto 2021 september 2021 Abeceda, d.o.o., Stanetova 22, Celje 3500,00
donacija Sindikatu podjetja oktober in november 2021 SKVNS, Sindikat KSP Hrastnik, Cesta 3. julija 7, Hrastnik 4000,00
revidiranje računovodskih izkazov za leto 2022 junij 2022 Abeceda d.o.o., Stanetova 22, Celje 4000,00
donacija sindikatu podjetja avgust 2022 SKVNS, Sindikat KSP Hrastnik, Cesta 3. julija 7, Hrastnik 3000,00
donacija za izvedbo dogodka "Dan slovenskih planincev" maj 2023 Planinsko društvo Hrastnik, Log 3, Hrastnik 300,00
donacija za izvedbo prireditve ob 45. letnici delovanja društva julij 2023 Društvo LPZ in rogisti Zasavje - Trbovlje 180,00
donacija za izvajanje dejavnosti društva november 2023 Športno društvo Elin Rudnik Hrastnik, Čeče-del 110A, Hrastnik 190,00
donacija za izvajanje prireditev in dejavnosti za otroke v prazničnem decembru 2023 november 2023 Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik, Log 3, Hrastnik 200,00
donacija za izvajanje dejavnosti društva marec 2024 Prosvetno društvo Čeče, Čeče-del 100 a, Hrastnik 450,00
donacija za izvedbo dogodkov ob 70 letnici ustanovitve Lovske družine Dol pri Hrastniku maj 2024 Lovska družina Dol pri Hrastniku, Gore 14C, Dol pri Hrastniku 100,00