Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

SEZNAM EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL nad 10.000 EUR brez DDV v letu 2022

1. Nova kabina na vozilu Man 290, vrednost 11.000 EUR, izbrani ponudnik MS Sotlar d.o.o., Sedraž

2. Vodovodni material za vzdrževanje javne infrastrukture, vrednost 36.000 EUR, izbrani ponudnik Zagožen d.o.o., Žalec

3. Dobava vodomerov, vrednost 33.500 EUR, izbrani ponudnik Jordan d.o.o., Šmarješke Toplice

Javno naročilo 7. 2. 2023

Na portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS smo dne 7. 2. 2023 objavili javno naročilo male vrednosti "Prevzem in obdelava mulja iz Čistilne naprave Hrastnik vključno s prevozom v obdobju od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024".

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=470813