Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Letna poročila

LETNO POROČILO ZA LETO 2023

LETNO POROČILO ZA LETO 2022

LETNO POROČILO O SPREMLJANJU ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE NA SISTEMIH ZA OSKRBO S PITNO VODO HRASTNIK, DOL PRI HRASTNIKU, RIBNIK, JEPIHOVEC, RAKOVEC IN SPODNJE KRNICE ZA LETO 2022

LETNO POROČILO ZA LETO 2021

Letno poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2022

LETNO POROČILO ZA LETO 2020

LETNO POROČILO O SPREMLJANJU ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE NA SISTEMIH ZA OSKRBO S PITNO VODO HRASTNIK, DOL PRI HRASTNIKU, RIBNIK, JEPIHOVEC, RAKOVEC IN SPODNJE KRNICE ZA LETO 2020

Povzetek poročila za l. 2020 - Voda v Hrastniku v l. 2020 zdravstveno ustrezna in varna za uporabnike

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode za l. 2019

LETNO POROČILO ZA LETO 2018 popravki za 2019

LETNO POROČILO ZA LETO 2018

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode za l. 2018

LETNO POROČILO ZA LETO 2017

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode za l. 2017

LETNO POROČILO ZA LETO 2016

Poročilo nadzornega sveta skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila KSP Hrastnik, d.d. zy poslovno leto 2016

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode za l. 2016

LETNO POROČILO 2015, ki je bilo sprejeto na 17. redni seji Nadzornega sveta KSP Hrastnik, d.d., dne 30. 3. 2016

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode za l. 2015

Letno poročilo 2014

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Ribnik, Jepihovec, Rakovec in Spodnje Krnice (Leto 2014)