Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

O podjetju

Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

Matična številka: 5144728
Davčna številka: 16477448
Številka TR: 02331 - 0017472173

Elektronska pošta:
tajništvo: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Telefon in faks:

modra številka (samo za brezplačno javljanje stanja vodomera) 080 17 05
tajništvo telefon 03 56 42 310
direktor 03 56 42 312
vodja komunalnega sektorja 03 56 42 314
pokopališka in pogrebna služba, tržnica, plakatiranje 03 56 42 350 | 041 706 734
vodovod, kanalizacija 03 56 42 352 | 041 706 732
zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov 03 56 42 353 | 031 706 733
obračun komunalnih storitev telefon 03 56 42 343
obračun komunalnih storitev faks 03 56 43 291
centralna čistilna naprava Hrastnik 03 56 43 600

ORGANI PODJETJA:

- Ustanovitelj (lastnik)
Ustanovitelj in 100 % lastnik podjetja je Občina Hrastnik. Ustanovitveni akt Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. je Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. (Uradni vestnik Zasavja, št. 32/2020).

- Nadzorni svet
Nadzorni svet ima 6 članov. 4 člani so predstavniki ustanovitelja, 2 člana sta predstavnika delavcev.
Člani so: Bojan Klenovšek, Karmen Podmenik, Franci Bokal, Matic Rotar, Vojka Grahek in Damjan Šubic.

- Direktor
Zakoniti zastopnik podjetja je direktor Matej Kuhar, ki je 5-letni mandat vodenja podjetja nastopil 1. 6. 2022.