Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Oskrba z vodo, kanalizacija

 

 

 

Kmetijstvo