Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik
  • Sanacija
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5

KSP Hrastnik

OBVESTILO 14 . 5. 2020 - odvažanje kosovnih odpadkov

Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da bomo s 1. junijem 2020 pričeli z odvažanjem kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat.
Sistem prijavljanja in priprave odpadkov na zbirno mesto ostaja  kot pred omejitvami zaradi  pojava COVID-19.

Termin odvoza je prvi delovni ponedeljek  v mesecu.

Hkrati uporabnike storitev obveščamo, da smo konec meseca aprila pričeli z odvozom bioloških odpadkov po naseljih individualnih hiš po poletnem urniku – 1x tedensko.