KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

KOLIČINSKI PORAČUN OB NESPREMENJENI CENI NA ENOTO STORITVE pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov za obdobje oktober – december 2018

KOLIČINSKI PORAČUN OB NESPREMENJENI CENI NA ENOTO STORITVE pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov (MKO) in bioloških odpadkov (BIO) za obdobje OKTOBER – DECEMBER 2018 (4. člen in 5. odst. 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012)


Občinski svet Občine Hrastnik je na svoji redni seji dne 15. 11. 2017 sprejel Elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih in izbirnih občinskih gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik s predlogi cen.
Sprejete so bile tudi cene storitev zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov (MKO) in zbiranje in odvoz bioloških odpadkov (BIO).
Cena za MKO znaša 0,1131 EUR/kg, cena za BIO pa 0,0707 EUR/kg.

Storitve zbiranja in odvoza MKO in BIO zaračunavamo na podlagi načrtovanih količin za leto 2018. Ugotovljeno je, da so dejanske  količine MKO in BIO večje od načrtovanih, zato se je opravil količinski poračun ob nespremenjeni ceni  na enoto storitve, kar je obračunano na  računih za gospodinjstva  in za pravne osebe, ki so bili izdani za mesec december 2018, kot poračun z uporabo potrjene cene in razlike v količinah.

KOLIČINSKI PORAČUN se izračuna kot:
količinski poračun = (dejanska količina – predračunska količina) x predračunska (potrjena) cena

1.    Zbiranje in odvoz MKO in BIO odpadkov

a)    zbiranje in odvoz MKO     
2,408.750 kg  - 2,367.541 kg  x  0,1131  EUR/kg
b)    zbiranje in odvoz BIO           
701.040 kg  -  652.612 kg  x  0,0707 EUR/kg

2.    Izvedli smo tudi količinski poračun obdelave MKO in BIO odpadkov za leto 2018 (storitve opravlja CEROZ, d.o.o., Dol pri Hrastniku).

a)    obdelava MKO odpadkov – storitev
1,630.650 kg  - 1,527.703 kg  x  0,0526  EUR/kg
b)    obdelava BIO odpadkov – omrežnina
701.040 kg  -  617.295 kg  x  0,0234 EUR/kg
c)    obdelava BIO odpadkov – storitev
701.040 kg  -  617.313 kg  x  0,0206 EUR/kg

OBRAZLOŽITVE IN IZRAČUNI KOLIČINSKIH PORAČUNOV