KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Odlaganje odpadkov

STORITEV Potrjena cena DDV – 9,5 % Potrjena cenaz   DDV
Odlaganje odpadkov - infrastruktura v €/kg 0,01369 0,0013 0,01499
Odlaganje odpadkov – storitev v €/kg 0,03868 0,0037 0,04238
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v €/kg 0,0110 0,0010 0,0120

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

Izvajalec storitve odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Hrastnik  je podjetje Ceroz d.o.o. , Brdce 14 b, Hrastnik. Cene odlaganja odpadkov oblikuje  podjetje Ceroz d.o.o..
Pojasnilo: Pri izračunu okoljske dajatve se uporabi  letna količina odloženih mešanih komunalnih odpadkov na deponiji Unično- preračunano na mesec.

Primer izračuna  MKO za GOSPODINJSTVO za osebo- infrastruktura odlaganja

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba Frekvenca odvozov Litri-mesec/1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/oseba/mesec Cena €/kg Cena/oseba
v €/mesec
DDV 9,5 % Cena oseba v € z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
79 1,90 0,1501 107,57 16,1463 0,01369 0,2210 0,0210 0,2420

Primer izračuna  MKO za GOSPODINJSTVO za osebo- storitev odlaganja

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba  Frekvenca odvozov Litri-mesec/1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/oseba/mesec  Cena €/kg Cena/oseba v €/mesec DDV 9,5 % Cena oseba v € z DDV/mesec 
 (1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
 79 1,90 0,1501 107,57 16,1463 0,03868 0,6245 0,0593 0,6838

 Primer izračuna  MKO za GOSPODINJSTVO za osebo- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba Frekvenca odvozov Litri-mesec/1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/oseba/mesec Cena €/kg Cena/oseba v €/mesec DDV 9,5 % Cena oseba v € z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
79 1,90 0,1501 107,57 16,1463 0,00110 0,0178 0,0017 0,0195

1* volumen posod 719.204 litrov mešanih komunalnih odpadkov smo delili s številom uporabnikov storitve celotne občine : 9094 oseb
719.204 litrov : 9094 oseb = 79 litrov/oseba
79 litrov/oseba x  1,90 pogostost odvoza = 150,10 litrov/: 1000 m3 = 0,1501 m3

4* izračun sodila
9094 oseb x 79 litrov x 1,90 frekvenca odvoza = 1,365.009,40 l x 12 mesecev / : 1000m3 = 16.380 m3
Predračunska količina odloženih mešanih odpadkov za leto 2013 = 1.761.940 kg
1.761.940 kg : 16.380 m3 = 107,57 kg / m3 / mesec/osebo

Primer izračuna MKO za GOSPODARSTVO IN NEGOSPODARSTVO  za posodo - infrastruktura odlaganja

1 2 3 4* 5 6 7 8 9
Velikost posode v litrih Frekvenca odvoza Litri na mesec /:1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/posoda/mesec Cena €/kg Cena za posodo/mesec DDV 9,5 % Cena za posodo z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
120 4 0,480  145,70  69,9360  0,01369  0,9574  0,0910  1,0484
240 4 0,960  145,70  139,8720  0,01369  1,9148  0,1819  2,0967
770 4 3,080  145,70  448,7560  0,01369  6,1435  0,5836  6,7271
1100 4 4,400  145,70  641,0800  0,01369  8,7764  0,8338  9,6102
5000 4 20,000  145,70  2941,000  0,01369  40,2623  3,8249  44,0872
240 2 0,480  145,70  69,9360  0,01369  0,9574  0,0910  1,0480
1100 2 2,200  145,70  320,5400  0,01369  4,3882  0,4169  4,8051

Primer izračuna MKO za GOSPODARSTVO IN NEGOSPODARSTVO za posodo - storitev odlaganja

1 2 3 4* 5 6 7 8 9
Velikost posode v litrih Frekvenca odvoza Litri na mesec /:1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/posoda/mesec Cena €/kg Cena za posodo/mesec DDV 9,5 % Cena za posodo z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
120 4 0,480 145,70 69,9360 0,03868 2,7051  0,2570  2,9621
240 4 0,960 145,70 139,8720 0,03868 5,4102  0,5140  5,9242
770 4 3,080 145,70 448,7560 0,03868 17,3579  1,6490  19,0069
1100 4 4,400 145,70 641,0800 0,03868 24,7970  2,3557  27,1527
5000 4 20,000 145,70 2941,000 0,03868 113,7579  10,8070  124,5649
240 2 0,480 145,70 69,9360 0,03868 2,7051  0,2570  2,9621
1100 2 2,200 145,70 320,5400 0,03868 12,3985  1,1779  13,5764

Primer izračuna MKO za GOSPODARSTVO IN NEGOSPODARSTVO za posodo - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

1 2 3 4* 5 6 7 8 9
Velikost posode v litrih Frekvenca odvoza Litri na mesec /:1000m3 Sodilo Kg/m3 Kg/posoda/mesec Cena €/kg Cena za posodo/mesec DDV 9,5 % Cena za posodo z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
120 4 0,480 145,70  69,9360  0,0110  0,7693  0,0731  0,8424
240 4 0,960 145,70  139,8720  0,0110  1,5386  0,1462  1,6848
770 4 3,080 145,70  448,7560  0,0110  4,9363  0,4689  5,4052
1100 4 4,400 145,70  641,0800  0,0110  7,0519  0,6699  7,7218
5000 4 20,000 145,70  2941,000  0,0110  32,3510  3,0733  35,4243
240 2 0,480 145,70  69,9360  0,0110  0,7693  0,0731  0,8424
1100 2 2,200 145,70  320,5400  0,0110  3,5259  0,3350  3,8609

 4* izračun sodila
158.800 volumen posod  x 12 mesecev = 1,905.600,00 litrov : 1000 m3 = 1.905 m3
Predračunska količina odloženih odpadkov 277.560 kg : 1905 m3 =  145,70 kg/m3/ posodo