KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Pokopališke in pogrebne storitve in najemnine grobov

Cene pokopaliških in pogrebnih storitev - veljavne od 1.1.2009

cena brez DDV 8,5 % DDV cena z DDV
urejanje pokojnika z oblačenjem 63,46 5,40 68,86
urejanje pokojnika brez oblačenja 31,72 2,70 34,42
izkop klasičnega groba 92,71 7,88 100,59
zasip klasičnega groba 30,90 2,63 33,53
izkop klasičnega groba s poglobljeno jamo 111,71 9,50 121,21
zasip klasičnega groba s poglobljeno jamo 37,23 3,17 40,40
izkop otroškega groba 55,87 4,75 60,62
zasip otroškega groba 18,62 1,59 20,21
izkop žarnega groba 35,72 3,04 38,76
zasip žarnega groba 11,90 1,02 12,92
odpiranje in zapiranje žarnega groba 29,84 2,54 32,38
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom (lokalno s spremljevalcem) 57,00 4,85 61,85
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom v Ljubljano na upepelitev 64,83 5,51 70,34
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom s spremljevalcem izven Hrastnika po dejanskih km
organizacija pogreba 18,35 1,56 19,91
izvedba pogrebne svečanosti
klasični pogreb
žarni pogreb

95,29
47,60

8,10
4,05

103,39
51,65
uporaba poslovilnega objekta 32,91 2,8 35,71
prvo čiščenje groba
klasični
žarni

50,56
25,34

4,30
2,16

54,86
27,50
režijska ura pokopališkega delavca 14,66 1,25 15,91
spravilo ponesrečenca 117,55 10 127,55
urejanje obduciranca 126,91 10,79 137,70
uporaba transportne krste 41,96 3,57 45,53
storitve izkopa ali prekopa umrlega (izkop, prekop, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijskih sredstev, dovoljenja …). se zaračunavajo po dejansko nastalih stroških in po veljavnem ceniku
čakanje na žaro v Ljubljani 24,82 2,11 26,93

 

Za storitve Žale Ljubljana se zaračunajo manipulativni stroški v višini 5 %.

Cene najemnin grobov - veljavne od 1.1.2009

vrsta groba cena brez DDV 20 % DDV cena z DDV
najemnina- enojni grob 22,05 4,41 26,46
najemnina- dvojni grob 24,15 4,83 28,98
najemnina- otroški grob 19,19 3,84 23,03
najemnina- žarni grob 22,95 4,59 27,54
najemnina- grobnica 23,43 4,69 28,12
rezervacija groba 31,81 6,37 38,18
elektrika - nagrobna lučka 4 0,8 4,8

Cene je sprejel Občinski svet Občine Hrastnik na 19. seji, dne 18. 12. 2008.