KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Storitve na tržnici v Hrastniku

Cene so veljavne od 1. 7. 2013

storitev enota/ mere cena v € brez DDV DDV (22 %) cena v € z DDV
Dnevni najem prodajnega mesta s prodajno mizo dan 8,75 1,93 10,68
Najem dodatne prodajne mize dan 2,18 0,48 2,66
Rezervacija prodajnega mesta mesec 6,57 1,45 8,02
Najem skladiščnega prostora
dnevni najem
mesečni najem

m2 /dan
m2 /dan

1,97
1,31

0,43
0,29

2,40
1,60
Mesečni njem pokritega prostora za postavitev prodajnega avtomata mesec 95,00 20,90 115,90
Dnevni najem prodajnega prostora za prodajo iz hladilnika ... - brez uporabe prodajne mize dan 6,57 1,45 8,02
Uporaba električne energije dan 0,20 0,04 0,24

 

Ostale določbe za oblikovanje cen:

  • Cena dnevnega najema prodajnega mesta s prodajno mizo se 31. oktobra in 1. novembra poveča za 100 %, razen, če je za prodajno mesto sklenjena letna ali polletna najemna pogodba z rezervacijo.
  • Cena dnevnega najema prodajnega mesta s prodajno mizo se ob posebnih dogodkih in netržnih dnevnih poveča za 100 %, razen, če je za prodajno mesto sklenjena letna ali polletna najemna pogodba z rezervacijo.
  • Rezervacija prodajnega mesta velja do 7.30 ure.
  • Če prodajalec do 7.30 ure ne zasede prodajnega mesta, za katerega je plačal rezervacijo, se prodajno mesto lahko odda drugemu prodajalcu za tisti dan.
  • V kolikor pride do pomanjkanja prodajnih površin, se prostor odda na podlagi zbiranja ponudb najboljšemu ponudniku.
    Za dnevni najem se izvede žrebanje.

Direktorica: Nives Venko, univ. dipl. prav.

Ta cenik je s sklepom št. 301-25/2011 z dne  1. 6. 2012 potrdil Župan Občine Hrastnik g. Miran Jerič.
OPOMBA: od 1. 7. 2013 veljajo višje cene na tržnici zaradi uvedbe višje stopnje DDV (22 %).