KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Urnik odvoza ločenih frakcij

PAPIR, KARTON vsak teden PONEDELJEK
STEKLO vsakih 14 dni TOREK
PLASTIKA, PLOČEVINKE, TETRAPAKI vsak teden TOREK, v blokovskih naseljih še PETEK

 

ODVOZ TEKSTILA IN OBLAČIL vsak 2. In 4. ponedeljek v mesecu
ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV 1x mesečno - ponedeljek in torek
ODVOZ ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ praviloma 1x tedensko, v času pred in po 1. novembru je frekvenca odvoza povečana > tudi 3x tedensko

REGISTER ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE IN ZA BIOLOŠKE ODPADKE Z URNIKOM ODVOZA – blokovska naselja (Man 330, Man 250)

(+ vrste in tipi posod + frekvenca odvoza + povzročitelji odpadkov, ki gravitirajo na posamezno zbirno in prevzemno mesto za odpadke)

ZAP.
ŠT.
PREVZEMNO IN
ZBIRNO MESTO
ČRNA
POSODA
FREKVENCA
ODVOZA/
TEDEN
RJAVA -
BIO
POSODA
FREKVENCA
ODVOZA/
TEDEN
ODPADKE ODLAGAJO
1.    Naselje Aleša Kaple 8 2 x 1100 3 x 3 x 240 1 x  NASELJE A. KAPLE  8A, 8B, 8C
2.    Naselje Aleša Kaple 6 1 x 1100 1 x 1 x 240 1 x  NASELJE A. KAPLE  8C
3.    Naselje Aleša Kaple 6 2 x 1100 2 x 2 x 240 1 x  NASELJE A. KAPLE  6A, 6B, 12
4.    Naselje Aleša Kaple 7 2 x 240
2 x 770
2 x      NASELJE A. KAPLE  7,7A,7B,7C
5.    Ulica mladih borcev 5 1 x 770
1 x 1100
  1 x 240 1 x ULICA MLADIH BORCEV  5
6.    Ulica mladih borcev 2,3,4 3 X 1100 1 x 2 X 240 1 x ULICA MLADIH BORCEV  2,3
7.    Cesta Adama Dušaka 1 2 x 1100 1 x 1 x 240 1 x CESTA ADAMA DUŠAKA  1
8.    Cesta 3. julija - Ojstro 1 x 1100 3 x 1 x 240 1 x CESTA 3. JULIJA 1A,1B,1C
9.    Trg Franca Kozarja - Ojstro 2 x 1100 3 x 2 x 240 1 x TRG F. KOZARJA  16, 16A IN 16 B
10.  Trg Franca Kozarja 14 3 x 1100 3 x 2 x 240 1 x TRG F. KOZARJA  14A - TRIJE VHODI
11.  Trg Franca Kozarja - tržnica 2 x 1100 3 x 3 x 240 1 x TRŽNICA
12.  Trg Franca Kozarja – pred tržnico 1 x 1100 3 x     TRŽNICA
13.  Log 1 2 x 1100 2 x 2 x 240 1 x LOG 1
14.  Trg Franca Kozarja 2  4 x 240 3 x 2 x 240 1 x TRG F. KOZARJA  2
15.  Log 3, 10 3 x 1100 2 x 3 x 240 1 x LOG 3,10
16.  Log 7 - za cerkvijo 5 x 1100 3 x 2 x 1100 1 x LOG 2,7,12
17.  Log 18 2 x 1100 1 x 1 x 240 1 x LOG 18
18.  Log 19, 20 2 x 1100 2 x 2 x 240 1 x LOG 19, 20
19.  Log 21 2 x 1100 1 x 2 x 240 1 x LOG 21
20.  Log 22 1 x 1100 2 x 1 x 240 1 x LOG 22
21.  Log 23 1 x 1100 2 x 1 x 240 1 x LOG 23
22.  Log 26 1 x 1100 2 x 2 x 240 1 x LOG 26
23.  Log 24, 25 4 x 1100 2 x 2 x 240 1 x LOG 24, 25
24.  Pot Vitka Pavliča 6 2 x 1100 2 x 1 x 240 1 x POT VITKA PAVLIČA 6
25.  Log 28 abcde - zgoraj 3 x 1100 3 x 3 x 240 1 x LOG 28 ABCDE ZGORAJ
26.  Log 28 1 x 1100 3 x 1 x 240 1 x LOG 28
27.  Log 30 2 x 1100 2 x 2 x 240 1 x LOG 30
28.  Log 29 1 x 1100 1 x 1 x 240 1 x LOG 29
29.  Novi Log 11 2 x 1100 2 x 2 x 240 1 x NOVI LOG 11
30.  Novi Log 12 2 x 1100 2 x 1 x 240 1 x NOVI LOG 12
31.  Novi Log 15,16,17 2 x 1100 2 x 1 x 240 1 x NOVI LOG16, 17
32.  Novi Log 13 2 x 1100 3 x 1 x 240 1 x NOVI LOG 13
33.  Novi Log 14 2 x 1100 3 x 1 x 240 1 x NOVI LOG 14
34.  Novi Log 15 2 x 1100 3 x 2 x 240 1 x NOVI LOG 15
35.  Novi Log 19 a 2 x 1100 3 x 2 x 240 1 x NOVI LOG 19 A
36.  Novi Log19 bcde 3 x 1100 3 x 3 x 240 1 x NOVI LOG 19 BCDE
37.  Novi Log 21 2 x 1100 3 x 1 x 240 1 x NOVI LOG 21
38.  Novi Log 18, 19, 20 3 x 1100 3 x 2 x 240 1 x NOVI LOG 18,19,20
39.  Novi Log 7 zgoraj 2 x 1100 3 x 2 x 240 1 x NOVI LOG 7
40.  Novi Log 7 spodaj 2 x 1100 3 x 2 x 240 1 x NOVI LOG7A, B
41.  Cesta 1. maja 69 2 x 1100 1 x 1 x 240 1 x CESTA 1. MAJA 69
42.  Cesta 1. maja 44 1 x 1100 3 x 1 x 240 1 x CESTA 1. MAJA 44
43.  Cesta 1. maja 38 1 x 1100 1 x 1 x 240 1 x CESTA 1. MAJA 38
44.  Cesta 1. maja 30, 31 2 x 1100 2 x 1 x 240 1 x CESTA 1. MAJA 30, 31
45.  steklarska kolonija (bloki) 5 x 1100 3 x 1 x 240 1 x STEKLARSKA KOLONIJA
46.  Cesta 1. maja 7 2 x 1100 2 x 1 x 240 1 x CESTA 1. MAJA 7
47.  Grajska pot 11 2 x 240 1 x 1 x 240 1 x GRAJSKA POT 11
48.  Pot Franca Pušnika  1,2 2 x 770 1 x 2 x 240 1 x POT F. PUŠNIKA 1,2
49.  Podkraj 82,88,89 4 x 1100 1 x 4 x 240 1 x PODKRAJ 82,88,89
50.  Podkraj 91 2 x 1100 1 x 2 x 240 1 x PODKRAJ 91
51.  Cesta 1. maja 6 2 x 1100 1 x 1 x 240 1 x CESTA 1. MAJA 6
52.  Cesta Hermana Debelaka 2, 3, 4 2 x 770
1 x 1100
1 x 4 x 240 1 x CESTA HERMANA DEBELAKA
53.  Za Savo 11 3 x 1100 1 x     ZA SAVO 9,10,11,12
54.  Trg borcev NOB 13 3 x 1100 3 x 2 x 240 1 x TRG BORCEV NOB 16,17,18,19
55.  Trg borcev NOB 13 5 x 1100. 2 x 2 x 240 1 x TRG BORCEV NOB 13
56.  Trg borcev NOB 2 2 x 1100 1 x 1 x 240 1 x TRG BORCEV NOB2

Zbirna in prevzemna mesta za posode za ostanek komunalnih odpadkov in za biološke odpadke v naseljih z individualnimi hišami so v neposredni bližini individualnih hiš.