KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik
  • Slide5
  • Slide2
  • Slide1
  • Slide4
  • Slide3

KSP Hrastnik

Predstavitev projekta PRENOVA TRŽNICE

logotipi projekt

Ustvarjeno je novo partnerstvo, kjer je Občina Hrastnik nosilec operacije, sodelujeta pa še dva partnerja iz drugih sektorjev (civilni in ekonomski sektor). V sklopu operacije je predvidena prenova tržnice v centru Hrastnika (1. faza)...

VEČ O TEM

KOLIČINSKI PORAČUN OB NESPREMENJENI CENI NA ENOTO STORITVE pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov za obdobje oktober – december 2018

KOLIČINSKI PORAČUN OB NESPREMENJENI CENI NA ENOTO STORITVE pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov (MKO) in bioloških odpadkov (BIO) za obdobje OKTOBER – DECEMBER 2018 (4. člen in 5. odst. 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012)


Občinski svet Občine Hrastnik je na svoji redni seji dne 15. 11. 2017 sprejel Elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih in izbirnih občinskih gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik s predlogi cen.
Sprejete so bile tudi cene storitev zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov (MKO) in zbiranje in odvoz bioloških odpadkov (BIO).
Cena za MKO znaša 0,1131 EUR/kg, cena za BIO pa 0,0707 EUR/kg.

Storitve zbiranja in odvoza MKO in BIO zaračunavamo na podlagi načrtovanih količin za leto 2018. Ugotovljeno je, da so dejanske  količine MKO in BIO večje od načrtovanih, zato se je opravil količinski poračun ob nespremenjeni ceni  na enoto storitve, kar je obračunano na  računih za gospodinjstva  in za pravne osebe, ki so bili izdani za mesec december 2018, kot poračun z uporabo potrjene cene in razlike v količinah.

KOLIČINSKI PORAČUN se izračuna kot:
količinski poračun = (dejanska količina – predračunska količina) x predračunska (potrjena) cena

1.    Zbiranje in odvoz MKO in BIO odpadkov

a)    zbiranje in odvoz MKO     
2,408.750 kg  - 2,367.541 kg  x  0,1131  EUR/kg
b)    zbiranje in odvoz BIO           
701.040 kg  -  652.612 kg  x  0,0707 EUR/kg

2.    Izvedli smo tudi količinski poračun obdelave MKO in BIO odpadkov za leto 2018 (storitve opravlja CEROZ, d.o.o., Dol pri Hrastniku).

a)    obdelava MKO odpadkov – storitev
1,630.650 kg  - 1,527.703 kg  x  0,0526  EUR/kg
b)    obdelava BIO odpadkov – omrežnina
701.040 kg  -  617.295 kg  x  0,0234 EUR/kg
c)    obdelava BIO odpadkov – storitev
701.040 kg  -  617.313 kg  x  0,0206 EUR/kg

OBRAZLOŽITVE IN IZRAČUNI KOLIČINSKIH PORAČUNOV

 

Poostren nadzor nad zbiranjem in ločevanjem komunalnih odpadkov v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi

Obveščamo vas, da bodo pooblaščene osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje skupaj z izvajalci odvoza komunalnih odpadkov, v okviru svojih pristojnosti, pričele z poostrenim nadzorom nad zbiranjem in ločevanjem komunalnih odpadkov v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Skupaj z izvajalci odvoza komunalnih odpadkov opažamo, da prihaja do nepravilnosti pri ločevanju komunalnih odpadkov. Z akcijo poostrenega nadzora želimo povzročitelje komunalnih odpadkov opozoriti na pomembnost pravilnega ločevanja, k čemur jih zavezujejo občinski odloki v vseh treh zasavskih občinah.

Občane pozivamo, da spoštujejo določbe občinskih odlokov ki urejajo področje zbiranja in ločevanja komunalnih odpadkov. Predvidena globa za fizične osebe, ki nepravilno odlagajo komunalne odpadke je 200 EUR.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje

LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IN MASTI

Kamgal2018 1 z odpadnim jedilnim oljem in mastjo?
Odpadna jedilna olja in masti, ki nastajajo v kuhinjah nikakor ne sodijo v straniščno školjko ali kuhinjski odtok, prav tako se ne smejo mešati z drugimi odpadki in tudi ne z biološko razgradljivimi odpadki, ki se kompostirajo.
Z odvajanjem v kanalizacijo, greznico ali neposredno v okolje lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, pojava malih glodalcev in težav na čistilnih napravah.

Kaj storiti z odpadnim jedilnim oljem in mastjo, ki vam je ostal/-a v ponvi?
Jedilno olje in mast ohladite, zlijete v svojo plastenko ali steklenico in jo odnesete na ekološke otoke, kjer imamo postavljene namenske  posode za zbiranje odpadnega jedilnega  olja in masti. Prazno plastenko ali steklenico odložite v zabojnik za plastenke oz. v zabojnik za steklo.

Namenske posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja in masti imamo postavljene na 3 lokacijah:
- na tržnici v Hrastniku,
- na ekološkem otoku v Podkraju pri blokih in
- na Dolu pri Hrastniku na ekološkem otoku pri blokih: Trg borcev NOB 16, 17, 18 in 19.

Odpadno jedilno olje in masti prevzema hrastniško podjetje EKSTREM ČISTO, d.o.o..
Odpadno jedilno olje se ponovno uporabi kot ekološko gorivo.

NOV NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE – sms obvestila IN e-računi ZA KOMUNALNE STORITVE

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

OBVEŠČAMO VAS, da uvajamo nov način obveščanja uporabnikov pitne vode preko mobilnih tehnologij.
Po vzpostavitvi baze telefonskih številk bomo uporabnike o izrednih dogodkih glede vodooskrbe obveščali preko SMS obvestil.

Prosimo vas, da nam, v kolikor želite prejemati SMS obvestila v primeru omejitev in prepovedi uporabe pitne vode ali v primeru izvajanja vzdrževalnih del in odprave okvar na javnem vodovodu, posredujete mobilno telefonsko številko in naslov prebivališča.
Podatke lahko dostavite v tajništvo podjetja ali jih sporočite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., zadeva: SMS OBVEŠČANJE.

OBVEŠČAMO VAS, da je že omogočen vklop e-računa za komunalne storitve.
E-račun je brezplačen, enostaven za ravnanje in prijazen do okolja.
Namesto papirnatega računa se lahko odločite za prejem računa v izbrani elektronski predal (vaš e-naslov) ali v vašo spletno banko (e-banka).
Naročilo na e-račun pomeni le spremembo načina pošiljanja računa, vsebina računa pa je enaka papirnati različici.

Prosimo vas, da nam na telefonsko številko 03 56 423 43 (Vojka Grahek) ali na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. sporočite, če želite namesto položnice prejemati e-račun. Sporočite nam tudi vaš e-mail ali e-banko.