KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik
  • Sanacija
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5

KSP Hrastnik

Obvestilo 30. 7 2020

Obveščamo uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo Hrastnik na območju Čeče, Boben, Log, Plesko, Novi Log, Parapretno, Novi dom, Cesta padlih borcev, Trg Franca Kozarja, Studence, Naselje Aleša Kaple, Pot na Kal, Cesta 3. julija, Pot Josipa Brinarja, Grča, Brnica, Taborniška pot, Pot Franca Pušnika, Veličkova cesta, da je zaradi močnega deževja potrebno pitno vodo v prehranske namene prekuhavati vsaj 3 minute.

Obvestilo velja do preklica.

Obvestilo o izvajanju 24 urne dežurne službe

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št. 62/2016) je Občina Hrastnik sprejela Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik (UVZ št. 5/2020). Odlok med drugim ureja tudi način izvajanja 24 urne dežurne službe, ki je v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti del javne službe.

Obveščamo vas, da je KSP Hrastnik, d.d. skladno s 5. členom Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik od 1.8.2020 edini izvajalec 24-urne dežurne službe na območju Občine Hrastnik.

Dežurna služba obsega vsak prevzem in prevoz pokojnika na območju občine, od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda, zarad i obdukcije pokojnika odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
KSP Hrastnik ima zagotovljeno 24-urno dežurno službo, na katero nas pokličete v primeru smrti oskrbovanca, pacienta oziroma v primeru smrti na domu.

Dežurna številka je 041 758 916

Cena 24-urne dežurne službe znaša 185,18 € (brez DDV). V primeru, da bo pogrebna služba KSP Hrastnik, d.d. tudi izvajalec pogrebne svečanosti bomo ceno dežurne službe zaračunali neposredno naročniku.

V kolikor bo izvajalec pogrebne svečanosti drugo pogrebno podjetje, bomo strošek dežurne službe zaračunali drugemu izbranemu pogrebnemu podjetju.
Pokojnike bodo lahko pri KSP Hrastnik, d.d. prevzeli samo izbrani izvajalci pogrebne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje izvajalca pogrebne dejavnosti.

Prevzem pokojnikov se bo vršil v prostorih mestnega pokopališča v Gabrskem v Trbovljah, na naslovu Gabrsko 59, Trbovlje.
V primeru prevzema pokojnika je potrebno predhodno poklicati na tel. št. dežurne službe KSP Hrastnik, d.d. na GSM št. 041 758 916.

Obvestilo 24 . 7. 2020

Glede na razmere zaradi širjenja COVID-19, obveščamo uporabnike komunalnih storitev, da do nadaljnjega na odjemna mesta

- ne odlagajo kosovnih odpadkov in
- da v zbiralnike za oblačila ne odlagajo odvečnih oblačil,

saj iz varstvenih razlogov, do nadaljnega tovrstnih odpadkov ne bomo odvažali!


Občane tudi prosimo, da glede odlaganja uporabljene potencialno infektivne zaščitne opreme (mask, rokavic itd.) upoštevajo navodila NIJZ in da tovrstne odpadke odlagajo v dvojno črno vrečko za odpadke in odpadke pred odlaganjem med ostale odpadke hranijo  najmanj 72 ur.

Te odpadke ne odlagajte v koške za odpadke na javnih površinah in med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov.


Tako boste prispevali k preprečevanju širitve okužbe in k zaščiti naših delavcev pred okužbo s Covid 19.

Hvala za razumevanje.

Obvestilo 17 7. 2020

ksp trz korona1