Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik
  • Sanacija
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5

KSP Hrastnik

Obvestilo 11. 1. 2022

Skladno z obvestilom Sveta KS Boben - Čeče o začasni ustavitvi del na uvozu za kamnolom in omejenem izvajanju del na odseku Jerič – Rinaldo

vas obveščamo, da bomo v sredo, 12. 1. 2022 pričeli z odvozom komunalnih odpadkov v KS Boben – Čeče po običajnem sistemu in običajnem urniku.

V sredo bomo tako odvažali biološke odpadke, v ponedeljek 17. 1. 2022 pa preostanek po ločenem zbiranju (črne posode).
Odvoz bomo izvajali izmenoma ob ponedeljkih in sredah do nadaljnjega.
Odvoz ločenih frakcij z ekoloških otokov bomo izvajali po urniku.
Na območjih, kjer storitev izvajamo z Iveco 70, bomo odvoz izvajali skladno z ustaljenim urnikom.
Dodatne posode za biološke in ostale odpadke na ekoloških otokih ostanejo do 31. 1. 2022.

Jubilejno priznanje Gospodarske zbornice

jubilejno

Operacija »Vsaka oljna kapljica šteje!«

kapljica1

kapljica2

Certifikat ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK

certif 2021

V mesecu maju 2021 smo, na podlagi izpolnjevanja pogojev,  s strani  Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice za poslovanje z nepremičninami  prejeli sklep o podaljšanju veljavnosti certifikata ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK za eno leto, torej do 31. 5. 2022.

BROŠURA.pdf

Spletna aplikacija Komunala.info

S spletno aplikacijo Komunala.info vam omogočamo spremljanje podatkov o porabi vode preko spletne aplikacije Komunala.info. Sistem Komunala.info je preprost za uporabo, vam pa omogoča, da lahko preko spleta kadarkoli preverite podatke o vašem vodomeru, pregledate izstavljene in plačane ali neplačane račune ter sporočate stanje vašega vodomera.

NAVODILA za uporabo aplikacije

POVEZAVA na aplikacijo