KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik
  • Slide1
  • Slide3
  • Slide2
  • Slide5
  • Slide4

KSP Hrastnik

OBVESTILO

» ZA ISTE SMETI BI KASIRALI DVAKRAT – nepravilno, nezakonito, dvakratno zaračunavanje smeti samostojnim podjetnikom v občini Hrastnik«, » OBČANI PLAČUJEJO TUDI, KO JIH NI « - članka objavljena na ZON.si – Zasavske onlajn novice/avtor Uredništvo ZON oz. Neža Grmšek in v časopisu Slovenske novice/avtor Roman Turnšek – navajanje dezinformacij, neargumentirana, nepreverjena in zavajujoča dejstva oz. trditve, blatenje  imena  in delovanja KSP Hrastnik, Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d.

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

V mesecu juliju in avgustu sta bila v zgoraj navedenih medijih objavljena članka, v katerih sta avtorja zapisala neresnične, neargumentirane, nepreverjene in zavajujoče trditve, da naj bi  hrastniška komunala vsem samostojnim podjetnikom v občini Hrastnik, ki imajo na svojem stalno prijavljenem naslovu prebivališča prijavljen le sedež svoje dejavnosti, ki dejavnost opravljajo izven Hrastnika, na terenu, …zaračunavala, ne glede na to ali samostojni podjetnik dela ali ne, 120 litrov smeti na mesec.
TO NI RES, TO SO LAŽI.

Pri obračunavanju storitev zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov pravnim osebam in samostojnim podjetnikom NI NOBENIH SPREMEMB, JIH NE BO, NITI SE NI O NJIH RAZMIŠLJAJO, GOVORILO.
Storitve se zaračunavajo le pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki komunalne storitve uporabljajo in se jim zaračunavajo le tiste storitve, ki jih pri opravljanju dejavnosti tudi rabijo oz. uporabljajo. Z vsemi temi uporabniki imamo sklenjene medsebojne pogodbe  o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Za storitev smeti je med pogodbenima strankama dogovorno določena velikost zabojnika za odpadke glede na pričakovano količino povzročenih odpadkov na teden oz. mesec ter mesečna frekvenca praznjenja zabojnika.

Nekorekten je bil tudi članek Uredništva ZON oz. Neže Grmšek glede zaračunavanja smeti, ko uporabnika ni doma. Članek je bil napisan nestrokovno in pod vplivom dejstva, da smo avtorici članka v začetku meseca julija odgovorili, seveda z obrazložitvijo in argumenti,  da tudi v letu 2018, tako kot v letu 2017, ne more za čas preživljanja enomesečnega dopusta na morju  v mesecu juliju odjaviti članov svoje družine. V mesecu avgustu smo ji za mesec julij storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov tudi zaračunali.

Dne 20. 8. 2018 nas je v zadevi Obračunavanje storitev za komunalne odpadke, vodarino v času daljše odsotnosti  po določbah Zakona o varstvu potrošnikov obiskala tržna inšpektorica, ki je opravila inšpekcijski pregled.   

Vse uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da imamo natančno določena pravila, v katerih primerih oz. odsotnostih se manjše (spremenjeno) število uporabnikov upošteva. Pravila za odjavo in obrazec za odjavo uporabnika/ov so tudi objavljena na naši spletni strani www.ksphrastnik.si pod rubriko obrazci in veljajo za vse uporabnike, ne glede na to, ali prebivajo v večstanovanjskih objektih (blokih, stolpnicah) ali v privat hišah.
Menim, da smo korektni in pravični do vseh uporabnikov zaradi upoštevanja enakih pravil in kriterijev za vse uporabnike komunalnih storitev v naši občini.

Poudarjam, da na podlagi 29. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/2009, 87/2011, 85/2013), ki se analogno uporablja tudi za lastnike oz. uporabnike v privat hišah,  upoštevamo manjše (zmanjšano) število uporabnikov ob predložitvi ustreznih dokaznih listin  v naslednjih primerih oz. odsotnostih zaradi :
-    izselitve uporabnika,
-    šolskih ali študijskih obveznosti,
-    odsotnosti zaradi redne zaposlitve v drugem kraju,
-    opravljanje službenih obveznosti,
-    zdravljenje v bolnišnici, toplicah ipd. z napotitvijo zdravnika (potrdilo zdravnika),
-    začasen ali trajen odhod v dom za starejše,
-    prestajanje zaporne kazni,..
Uporabnik mora predložiti dokazne listine kot npr. potrdilo o spremembi bivališča, najemna pogodba ter potrdilo o začasnem prebivanju npr. v dijaškem domu, študentskem domu, pri zasebniku, potrdilo delodajalca o odsotnosti zaradi opravljanja službenih obveznosti, potrdilo zdravnika ali raznih ustanov,…

Upoštevamo pa tudi stališče in obrazložitve Ministrstva za okolje in prostor (objavljeno na naši spletni strani www.ksphrastnik.si, rubrika obrazci), da za spremembo števila uporabnikov posamezne enote ni mogoče šteti, če je uporabnik odsoten več kot 15 dni zaradi:
-    preživljanja dopusta izven kraja bivanja (letni dopust, potovanja, toplice, ipd),
-    odsotnosti zaradi lastne odločitve (bivanje pri sorodnikih, prijateljih, na vikendu, ipd.),
-    odsotnosti od doma zaradi narave dela(razna terenska dela, avtoprevozništvo, ipd.).

»ČRVI NAPADLI SMETI, komunala pa, kot da je ni«, članek objavljen na ZON.si/avtor Uredništvo ZON

Že najmanj 15 let uporabljamo v poletnih mesecih za zapraševanje in dezinfekcijo zabojnikov za biološke odpadke mikrobiološki preparat Agranett. Delavci, ki praznijo zabojnike so dolžni ob vsakem praznjenju bio posode le – to zaprašiti.
Na smetarskem vozilu MAN, s katerim se praznijo bio zabojniki v blokovskih naseljih, imamo na smetarski nadgradnji nameščen aparat za dezinfekcijo in zapraševanje. V naseljih, v katerih se praznijo bio zabojniki z manjšim smetarskim vozilom IVECO 65, se bio zabojniki zaprašujejo in dezinficirajo z ročnim zapraševalnikom.

Bio zabojniki, ki so počeni, se vsako leto pred poletjem zamenjajo, zato, da se preprečuje širjenje neprijetnega vonja.

Če se bio zabojniki redno zaprašujejo, črvov ne sme biti. Nadaljnji pogoj pa je, da so v bio zabojniku odloženi pravi bio odpadki. NE SME SE ODLAGATI V BIO ZABOJNIKE SUROVO MESO, na kar opozarjamo. Velik problem predstavljajo surovi ostanki rib.

To  je bil tudi vzrok pojava črvov na zabojniku za bio odpadke, ki je bil poslikan in objavljen na ZON.si.

Res je, da se v vročih poletnih mesecih širijo iz zabojnikov tudi neprijetne vonjave. Tega se popolnoma preprečiti ne da. Tudi na domačih kompostnikih vonjave niso najbolj prijetne.

Pri tem pa je potrebno poudariti, da se trudimo za preprečevanje neprijetnega vonja tudi zaradi naših delavcev, kajti pogoji dela ob visokih temperaturah pri praznjenju zabojnikov za odpadke, predvsem zabojnikov za bio odpadke, so zelo težki.


Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


                                                                                                 Direktorica:
                                                                                      Nives Venko, univ. dipl. prav.

NOV NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE – sms obvestila IN e-računi ZA KOMUNALNE STORITVE

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

OBVEŠČAMO VAS, da uvajamo nov način obveščanja uporabnikov pitne vode preko mobilnih tehnologij.
Po vzpostavitvi baze telefonskih številk bomo uporabnike o izrednih dogodkih glede vodooskrbe obveščali preko SMS obvestil.

Prosimo vas, da nam, v kolikor želite prejemati SMS obvestila v primeru omejitev in prepovedi uporabe pitne vode ali v primeru izvajanja vzdrževalnih del in odprave okvar na javnem vodovodu, posredujete mobilno telefonsko številko in naslov prebivališča.
Podatke lahko dostavite v tajništvo podjetja ali jih sporočite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., zadeva: SMS OBVEŠČANJE.

OBVEŠČAMO VAS, da je že omogočen vklop e-računa za komunalne storitve.
E-račun je brezplačen, enostaven za ravnanje in prijazen do okolja.
Namesto papirnatega računa se lahko odločite za prejem računa v izbrani elektronski predal (vaš e-naslov) ali v vašo spletno banko (e-banka).
Naročilo na e-račun pomeni le spremembo načina pošiljanja računa, vsebina računa pa je enaka papirnati različici.

Prosimo vas, da nam na telefonsko številko 03 56 423 43 (Vojka Grahek) ali na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. sporočite, če želite namesto položnice prejemati e-račun. Sporočite nam tudi vaš e-mail ali e-banko.

Zaupanja vreden upravnik

V mesecu maju 2018 smo, na podlagi izpolnjevanja pogojev,  s strani  Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice za poslovanje z nepremičninami  prejeli sklep o podaljšanju veljavnosti certifikata »ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK« za eno leto, torej do 31. 5. 2019..

Več o tem na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije