Natisni

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009) www.hrastnik.si/obcina/

SE ŠE VEDNO SPRAŠUJEMO, KAJ LAHKO ODLOŽIMO V POSAMEZNO POSODO ZA KOMUNALNE ODPADKE?

V posodo zelene barve z rdečim pokrovom lahko odlagamo: karton, lepenko, ostalo papirno embalažo, časopis, revije, zvezke, knjige, kataloge, prospekte, kuverte, ovojni papir, papirne vrečke, koledarje, pisarniški papir …
Večje kose kartonske embalaže razrežemo na manjše kose, ali pa jih sami odpeljemo v Zbirni center za ravnanje z odpadki na odlagališču Unično.

V posodo zelene barve z rumenim pokrovom odlagamo: plastenke pijač, plastenke živil (od jogurta, kisa, olja, ketchupa …), plastenke nenevarnih čistil, pralnih sredstev in mehčalcev, plastično embalažo higienskih in kozmetičnih sredstev, lončke za jogurt in smetano, posodice za margarino in razne namaze, plastične vrečke, ovojno folijo, tetrapake vseh vrst (npr. od mleka, sokov, jogurtov …), pločevinke pijač, pločevinke hrane, pokrove kozarcev za vlaganje, drobne plastične in kovinske odpadke (npr. manjše posodice) …

V posodo zelene barve z zelenim ali belim pokrovom odlagamo: steklenice pijač in jedi, stekleno embalažo začimb, kozmetičnih sredstev, kozarce za vlaganje brez pokrovov, steklene kozarce …
V te posode ne odlagamo kristala, porcelana, okenskega in avtomobilskega stekla.

V rjavo posodo za biološke odpadke odlagamo: ostanke od priprave hrane (zelenjava, sadje, jajčne lupine, lupine orehov, lešnikov, kostanja), ostanke kuhane hrane (brez tekočine!), star kruh, pecivo, kavne filtre, kavno goščo, čajne vrečke, odmrle rastline (lončnice in balkonsko cvetje z zemljo), plevel, travo, listje, obrezane veje dreves, grmičevja, ki jih razrežemo na manjše kose ...
NE ODLAGAJTE SUROVEGA MESA!!!
Biološke odpadke odlagamo v posodo v papirnatih ali biorazgradljivih vrečkah ali zavite v časopisni papir ali brez vrečk. Ne odlagamo jih v plastičnih vrečkah.

V črno posodo odlagamo: smeti od pometanja, vrečke iz sesalcev, pepel, cigaretne ogorke, celofan, sanitetne odpadke (obliže, povoje, vato, higienske vložke, tampone, palčke za čiščenje ušes, kozmetične blazinice, vlažilne toaletne robčke), kondome, plenice, kosti, iztrebke psov in mačk skupaj s peskom, čistilne krpe, vilede, krtače, igrače, keramične, porcelanaste in kristalne izdelke, pisala, žarnice, izdelke iz plute ...

KOSOVNI ODPADKI se pobirajo vsak prvi ponedeljek v mesecu. O vrsti in količini kosovnih odpadkov (največ 3 kosovne odpadke naenkrat) nas morate obvestiti vsaj 3 dni pred odvozom na tel. št. 56 42 310 ali na 031 706 733. Kosovni odpadki se lahko odložijo na odjemno mesto za odpadke šele na nedeljo popoldan ali zvečer pred 1. ponedeljkom v mesecu.

V primeru večje količine kosovnih odpadkov lahko pri nas naročite 5 m3 kontejner. Stroške prevoza kontejnerja morate dodatno plačati.
Kosovne odpadke pa lahko sami brezplačno pripeljete v Zbirni center za odpadke CEROZ na odlagališču Unično (odpiralni čas zapisan spodaj pri nevarnih odpadkih).

Kosovni odpadki: gospodinjski aparati, pohištvo, preproge, smuči,… in ostali veliki odpadki, ki jih zaradi svoje velikosti in teže ni mogoče odložiti v črne posode za odpadke.

NEVARNI ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV:
- neuporabna kozmetika (spreji, laki za nohte, laki za lase, pršila,…),
- ostanki barv in lakov (razredčila, lepila, čopiči, onesnažena embalaža,…),
- pesticidi (zaščitna sredstva za rastline, ostanki škropiv,…),
- zdravila (tablete, mazila, ampule,…),
- odpadne kemikalije iz gospodinjstev (kisline, lugi, belila,…),
- akumulatorji, baterije, odpadna olja iz gospodinjstev,….

Nevarne odpadke iz gospodinjstev moramo sami pripeljati  v Zbirni center za odpadke CEROZ na odlagališču Unično, kjer je postavljen za te odpadke ustrezen zbiralnik. Ti odpadki se bodo prevzeli brezplačno.

Zbirni center za odpadke CEROZ na Uničnem je odprt od ponedeljka do petka od 6. ure do 18. ure, ob sobotah pa od 7. ure do 12. ure.

Natisni

Urnik odvoza bioloških odpadkov

(Iveco 65, Man 250, Man 330)

SREDA

ČETRTEK

PETEK

 

Cesta 3. julija

Podkraj

Pod Javorjem - del

Trg Franca Kozarja

Pot Franca Pušnika

Planinska cesta

Naselje Aleša Kaple

Cesta 1. maja

Grča

Log, Novi Log

Dolska cesta

Pod hribom

Pot Vitka Pavliča

Brnica - del

Na Selah

Ulica prvoborcev

Cesta VDV brigade

Krištandolska cesta

Ulica mladih borcev

Črdenc

Partizanska cesta

Cesta Adama Dušaka

Pot Emila Hameršaka - del

Slatno

Pot na Kal

Turje

Laz

Pot Josipa Brinarja

Novi dom

Taborniška

Cesta padlih borcev

 

Marno

Boben

 

Brdce

Prapretno

 

Pokopališče

Plesko

 

 

Veličkova

 

 

Pokopališče

 

 

Brnica – del

 

 

Dirmajer

 

 

Pod Javorjem – del

 

 

Frtica

 

 

Pot Emila Hameršaka 4- del

 

 


Posode rjave barve za biološke odpadke se v naseljih individualnih hiš v času od 15.3. do 15. 11 praznijo 1x tedensko, v času od 15. 11. do 15. 3. pa na vsake 14 dni.

Natisni

Urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov

(Man 330, Man 240)

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

 

PETEK

Cesta 3. julija

Boben

Ulica prvoborcev

begunci

Novi dom

Log, Novi Log

Ravne

Dolska cesta

Cesta 1. maja

Taborniška

Pot Vitka Pavliča

Goveji potok

Brnica

Občina

Pot Franca Pušnika

Trg borcev NOB

Plesko

Planinska cesta

Porto

Laz

Ulica prvoborcev

Prapretno

Grča

Marno

Slatno

Ulica mladih borcev

Veličkova cesta

Pot Emila Hameršaka

Brdce

Marno

Cesta Adama Dušaka

Pot Vitka Pavliča

Pod hribom

Čreta

Krištandol

Pot na Kal

Dol - blok

Cesta VDV brigade

Turje

Kal

Pot Josipa Brinarja

 

Na Selah

Kovk

Dol - blok

Cesta padlih borcev

 

Partizanska cesta

Kupška vas

Naselje Aleša Kaple

Studence

 

Krištandolska cesta

Mačkovec

Cesta 3. julija

Naselje Aleša Kaple

 

Naselje Aleša Kaple

 

Trg Franca Kozarja

Trg Franca Kozarja

 

Ulica mladih borcev

 

Tržnica

Tržnica

 

Cesta 3. julija

 

Log, Novi Log

Cesta 1. maja

 

Trg Franca Kozarja

 

Cesta 1. maja

Podkraj

 

Tržnica

 

Trg borcev NOB

Za Savo

 

Log, Novi Log

 

 

 

 

Pot Vitka Pavliča

 

 

 

 

Cesta 1. maja

 

 

 

 

Trg borcev NOB

 

 

 (Iveco 65)

TOREK

 

ČETRTEK

Za Savo

Prapretno

Podkrnice

Plesko

Krnice

Frtica

Šavna peč

Podkovk

Draga

Dol

Grajska pot

Slatno

Cesta Hermana Debelaka

Marno

TKI Hrastnik, d.d.

Brdce

 

Turje

 

Unično

 

Podkraj

 

meja Radeče


Posode črne barve za ostanek komunalnih odpadkov se v naseljih individualnih hiš praznijo na vsake 14 dni.

Natisni

Ekološki otoki, odvoz ločenih frakcij

Seznam ekoloških otokov, zbirna in prevzemna mesta, vrsta in prostornina posod za ločene frakcije, urnik odvoza ločenih frakcij

št.

papir

plastika,
kovine

steklo

baterije

zbirno in prevzemno mesto

1.   

1100

1100

240

 

avtobusno postaja Brezno

2.   

1100

2 x 1100

240

 

odcep za Laz

3.   

1100

1100

240

 

Pod Javorjem - odcep za ulico

4.   

2 x 1100

1100

2 x 240

baterije

Trg borcev NOB 16,17,18,19 - parkirišče

5.   

1100

1100

1100

 

Partizanska cesta

6.   

2 x 1100

2 x 1100

1100

 

Pod hribom

7.   

1100

1100

240

 

Trg borcev NOB 13(zlata hiša)

8.   

1100

240

240

 

Osnovna šola enota Dol

9.   

1100

1100

240

 

Kupčka vas

10. 

2 x 1100

2 x 1100

2 x 240

 

nasproti parkirišča v centru Dola

11. 

1100

1100

240

 

odcep za Slatno

12. 

1100

1100

240

 

odcep Godler - spodnje Marno

13. 

1100

1100

240

 

Gasilski dom Marno

14. 

1100

1100

240

 

Marno pri Napret (vas)

15. 

1100

1100

240

 

Marno pri Strmljan

16. 

1100

1100

240

 

Novi Dol (Gmajna) odcep Rudnik Dol

17. 

1100

1100

240

 

odcep za Blate

18. 

1100

1100

240

 

nasproti trgovine Majcen

19. 

1100

1100

240

 

Cesta VDV brigade

20. 

1100

1100

240

 

Brnica - pred parkiriščem pokopališča

21. 

2 x 1100

2 x 1100

2 x 240

 

Grča+ odcep Športna dvorana Dolanka

22. 

1100

1100

240

 

Brnica - Rus

23. 

1100

1100

240

 

Brnica 17

24. 

240

2 x 240

240

 

Brnica Kranjc

25. 

1100

1100

240

 

odcep za Gore

26. 

1100

2×1100

240

 

Brdce - vas

27. 

1100

1100

240

 

Brdce (bivša trgovina)

28. 

1100

1100

240

 

Gore Skopno

29. 

1100

1100

240

 

Turje - začetek vas

30. 

1100

1100

240

 

Čreta

31. 

1100

1100

240

 

KS Kovk

32. 

1100

1100

240

 

plakatno mesto Turje

33. 

1100

1100

240

 

Vičič - Gore

34. 

1100

1100

240

 

Železnik - Turje

35. 

240

240

240

 

Grajska pot 11

36. 

1100

2 x 240

240

 

Cesta 1. maja 30, 31 (parkirišče TKI)

37. 

1100

1100

240

 

Cesta 1. maja na stari tržnici pri Steklarni

38. 

1100

240

240

 

nasproti Cesta 1. maja 38 ob cesti

39. 

1100

240

240

 

Cesta 1. maja 44

40. 

2 X 1100

1100

240

 

izvoz iz Cesta Hermana Debelaka

41. 

1100

1100

240

 

nasproti stare pošte

42. 

1100

1100

240

 

Frtica - igrišče

43. 

1100

1100

240

 

Cesta 1. maja 69

44. 

1100

2 X 1100

240

 

nasproti hiše Taborniška pot 3 (Levec)

45. 

1100

1100

240

 

odcep Ribiški dom

46. 

1100

1100

240

 

Podkraj – makadamsko parkirišče Steklarne

47. 

1100

1100

240

 

nasproti Podkraj 79

48. 

1100

1100

240

 

parkirišče Podkraj 91(v bližini trgovine Steklarna)

49. 

1100

1100

240

 

Podkraj (pri Kaiču)

50. 

1100

1100

240

 

na odcepu za naselje Za Savo

51. 

1100

1100

240

 

Podkraj 89

52. 

1100

1100

240

 

na odcepu za Krnice (pri ČN Hrastnik)

53. 

2 x 1100

2 x 1100

2 x 240

 

na odcepu za Šavno peč+ v vasi Šavna peč

54. 

1100

1100

240

 

ob glavni cesti nasproti uprave KSP

55. 

1100

1100

240

 

pri bivši gostilni Janez - Cesta 3. julija

56. 

1100

1100

240

 

Cesta 3. julija 1ab c

57. 

240

240

240

 

Cesta Adama Dušaka 1

58. 

1100

1100

1100

 

uprava KSP

59. 

2 x 1100

2 x 1100

2 x 240

 

Studence (na začetku naselja + v naselju)

60. 

1100

1100

240

 

nasproti hiše Cesta padlih borcev 37 (Rešetar)

61. 

1100

1100

240

 

Godbeni dom

62. 

1100

1100

240

 

vrtec Sonček

63. 

1100

2 x 1100

240

 

Cesta padlih borcev - Vila

64. 

1100

1100

240

 

Boben (pri spomeniku)

65. 

1100

1100

240

 

Boben – Ravnikarjev most

66. 

1100

1100

240

 

odcep za Zadružni dom Čeče

67. 

1100

1100

240

 

odcep za Ravne

68. 

1100

1100

240

 

Goveji potok

69. 

1100

1100

240

 

Ravne

70. 

1100

2 x 240

240

 

ob cesti spredaj Naselje Aleša Kaple 6

71. 

1100

1100

240

 

zadaj Naselje Aleša Kaple 6

72. 

1100

1100

240

baterije

na parkirišču Naselje Aleša Kaple 8

73. 

1100

1100

240

 

Naselje Aleša Kaple - garaže

74. 

2 x 1100

1100 + 240

2 x 240

 

tržnica+ pred tržnico

75. 

1100

1100

240

 

Plesko

76. 

1100 + 240

2 x 1100

2 x 240

 

Gasilski dom Prapretno

77. 

2 x 1100

2 x 1100

240

 

Veličkova

78. 

1100

1100

240

 

vas Prapretno

79. 

1100

1100

2 x 240

 

Pot Vitka Pavliča 6 - pred bloki

80. 

240

2 x 240

240

 

zadaj Sijaja

81. 

3 x 1100

3 x 1100

3 x 240

baterije

zadaj cerkve pri TP

82. 

2 x 1100

2 x 1100

2  x  240

 

Log 28 abcde zgoraj

83. 

1100

2 x 240

240

 

Log 28

84. 

2 x 1100

2 x 1100

2 x 240

 

Log 3, 10

85. 

2 x 100

2 x 1100

240

 

Log 20

86. 

2 x 1100

2 x 1100

240

 

Log 24, 25

87. 

2 x 240

2 x 240

240

 

Log 30

88. 

240

240

240

 

Log 22

89. 

240

240

240

 

Log 26

90. 

1100

1100

240

 

Novi Log 11

91. 

1100

1100

240

 

Novi Log 12

92. 

1100

1100

240

 

Novi Log 13

93. 

1100

2 x 1100

240

 

Novi Log 14

94. 

1100

1100

240

 

Novi Log 18

95. 

1100

1100

240

 

na začetku hiš Novi Log 19 abcde

96. 

2 x 1100

2  x  1100

2 x 240

 

med hišami Novi Log 19 abcde

97. 

1100

1100

240

 

med hišami Novi Log 15 in 17

98. 

1100

240 + 1100

240

 

nad hišo Novi Log 7 - na koncu garaž

99. 

1100

1100

2 x 240

 

pri športni hali pod Novi Log 7

100.   

2 x 1100

1100

2 x 240

 

pri Zdravstvenemu domu

101.   

240+1100

240 + 2x1100

2 x 240

 

Novi dom Feguš + Grahek

102.   

3 x  1100

2 x  1100

2 x  240

baterije

zadaj Trg Franca Kozarja 14 (bivša trgovina Emona)

103.   

2 x 1100

1100

240

 

Trg Franca Kozarja 16

104.   

1100

1100

240

 

Ulica mladih borcev

105.   

1100

1100

240

 

Pot na Kal

106.   

1100

1100

240

 

Log 18

107.   

1100

2 x 1100

240

 

Zgornje Krnice

108.   

1100

1100

240

 

Dirmayerjev hrib (spodaj)

109.   

1100

1100

240

 

Dirmayerjev hrib (zgoraj)

 

1100

2 x 1100
1100

240

 

Kal  (Luža + Gorenc)

Natisni

Urnik odvoza ločenih frakcij

PAPIR, KARTON

vsak teden

PONEDELJEK

STEKLO

vsakih 14 dni

TOREK

PLASTIKA, PLOČEVINKE, TETRAPAKI

vsak teden

TOREK, v blokovskih naseljih še PE TEK

 

ODVOZ TEKSTILA IN OBLAČIL

vsak 2. In 4. ponedeljek v mesecu

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV

1x mesečno

ODVOZ ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ

praviloma 1x tedensko, v času pred in po 1. novembru je frekvenca odvoza povečana > tudi 3x tedensko

 

REGISTER ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE IN ZA BIOLOŠKE ODPADKE Z URNIKOM ODVOZA – blokovska naselja (Man 330, Man 250)

(+ vrste in tipi posod + frekvenca odvoza + povzročitelji odpadkov, ki gravitirajo na posamezno zbirno in prevzemno mesto za odpadke)

 

ZAP.
ŠT.

PREVZEMNO IN
ZBIRNO MESTO

ČRNA
POSODA

FREKVENCA
ODVOZA/
TEDEN

RJAVA -
BIO
POSODA

FREKVENCA
ODVOZA/
TEDEN

ODPADKE ODLAGAJO

1.   

Naselje Aleša Kaple 8

2 x 1100

3 x

3 x 240

1 x

 NASELJE A. KAPLE  8A, 8B, 8C

2.   

Naselje Aleša Kaple 6

1 x 1100

1 x

1 x 240

1 x

 NASELJE A. KAPLE  8C

3.   

Naselje Aleša Kaple 6

2 x 1100

2 x

2 x 240

1 x

 NASELJE A. KAPLE  6A, 6B, 12

4.   

Naselje Aleša Kaple 7

2 x 240
2 x 770

2 x

 

 

 NASELJE A. KAPLE  7,7A,7B,7C

5.   

Ulica mladih borcev 5

1 x 770
1 x 1100

 

1 x 240

1 x

ULICA MLADIH BORCEV  5

6.   

Ulica mladih borcev 2,3,4

3 X 1100

1 x

2 X 240

1 x

ULICA MLADIH BORCEV  2,3

7.   

Cesta Adama Dušaka 1

2 x 1100

1 x

1 x 240

1 x

CESTA ADAMA DUŠAKA  1

8.   

Cesta 3. julija - Ojstro

1 x 1100

3 x

1 x 240

1 x

CESTA 3. JULIJA 1A,1B,1C

9.   

Trg Franca Kozarja - Ojstro

2 x 1100

3 x

2 x 240

1 x

TRG F. KOZARJA  16, 16A IN 16 B

10. 

Trg Franca Kozarja 14

3 x 1100

3 x

2 x 240

1 x

TRG F. KOZARJA  14A - TRIJE VHODI

11. 

Trg Franca Kozarja - tržnica

2 x 1100

3 x

3 x 240

1 x

TRŽNICA

12. 

Trg Franca Kozarja – pred tržnico

1 x 1100

3 x

 

 

TRŽNICA

13. 

Log 1

2 x 1100

2 x

2 x 240

1 x

LOG 1

14. 

Trg Franca Kozarja 2

 4 x 240

3 x

2 x 240

1 x

TRG F. KOZARJA  2

15. 

Log 3, 10

3 x 1100

2 x

3 x 240

1 x

LOG 3,10

16. 

Log 7 - za cerkvijo

5 x 1100

3 x

2 x 1100

1 x

LOG 2,7,12

17. 

Log 18

2 x 1100

1 x

1 x 240

1 x

LOG 18

18. 

Log 19, 20

2 x 1100

2 x

2 x 240

1 x

LOG 19, 20

19. 

Log 21

2 x 1100

1 x

2 x 240

1 x

LOG 21

20. 

Log 22

1 x 1100

2 x

1 x 240

1 x

LOG 22

21. 

Log 23

1 x 1100

2 x

1 x 240

1 x

LOG 23

22. 

Log 26

1 x 1100

2 x

2 x 240

1 x

LOG 26

23. 

Log 24, 25

4 x 1100

2 x

2 x 240

1 x

LOG 24, 25

24. 

Pot Vitka Pavliča 6

2 x 1100

2 x

1 x 240

1 x

POT VITKA PAVLIČA 6

25. 

Log 28 abcde - zgoraj

3 x 1100

3 x

3 x 240

1 x

LOG 28 ABCDE ZGORAJ

26. 

Log 28

1 x 1100

3 x

1 x 240

1 x

LOG 28

27. 

Log 30

2 x 1100

2 x

2 x 240

1 x

LOG 30

28. 

Log 29

1 x 1100

1 x

1 x 240

1 x

LOG 29

29. 

Novi Log 11

2 x 1100

2 x

2 x 240

1 x

NOVI LOG 11

30. 

Novi Log 12

2 x 1100

2 x

1 x 240

1 x

NOVI LOG 12

31. 

Novi Log 15,16,17

2 x 1100

2 x

1 x 240

1 x

NOVI LOG16, 17

32. 

Novi Log 13

2 x 1100

3 x

1 x 240

1 x

NOVI LOG 13

33. 

Novi Log 14

2 x 1100

3 x

1 x 240

1 x

NOVI LOG 14

34. 

Novi Log 15

2 x 1100

3 x

2 x 240

1 x

NOVI LOG 15

35. 

Novi Log 19 a

2 x 1100

3 x

2 x 240

1 x

NOVI LOG 19 A

36. 

Novi Log19 bcde

3 x 1100

3 x

3 x 240

1 x

NOVI LOG 19 BCDE

37. 

Novi Log 21

2 x 1100

3 x

1 x 240

1 x

NOVI LOG 21

38. 

Novi Log 18, 19, 20

3 x 1100

3 x

2 x 240

1 x

NOVI LOG 18,19,20

39. 

Novi Log 7 zgoraj

2 x 1100

3 x

2 x 240

1 x

NOVI LOG 7

40. 

Novi Log 7 spodaj

2 x 1100

3 x

2 x 240

1 x

NOVI LOG7A, B

41. 

Cesta 1. maja 69

2 x 1100

1 x

1 x 240

1 x

CESTA 1. MAJA 69

42. 

Cesta 1. maja 44

1 x 1100

3 x

1 x 240

1 x

CESTA 1. MAJA 44

43. 

Cesta 1. maja 38

1 x 1100

1 x

1 x 240

1 x

CESTA 1. MAJA 38

44. 

Cesta 1. maja 30, 31

2 x 1100

2 x

1 x 240

1 x

CESTA 1. MAJA 30, 31

45. 

steklarska kolonija (bloki)

5 x 1100

3 x

1 x 240

1 x

STEKLARSKA KOLONIJA

46. 

Cesta 1. maja 7

2 x 1100

2 x

1 x 240

1 x

CESTA 1. MAJA 7

47. 

Grajska pot 11

2 x 240

1 x

1 x 240

1 x

GRAJSKA POT 11

48. 

Pot Franca Pušnika  1,2

2 x 770

1 x

2 x 240

1 x

POT F. PUŠNIKA 1,2

49. 

Podkraj 82,88,89

4 x 1100

1 x

4 x 240

1 x

PODKRAJ 82,88,89

50. 

Podkraj 91

2 x 1100

1 x

2 x 240

1 x

PODKRAJ 91

51. 

Cesta 1. maja 6

2 x 1100

1 x

1 x 240

1 x

CESTA 1. MAJA 6

52. 

Cesta Hermana Debelaka 2, 3, 4

2 x 770
1 x 1100

1 x

4 x 240

1 x

CESTA HERMANA DEBELAKA

53. 

Za Savo 11

3 x 1100

1 x

 

 

ZA SAVO 9,10,11,12

54. 

Trg borcev NOB 13

3 x 1100

3 x

2 x 240

1 x

TRG BORCEV NOB 16,17,18,19

55. 

Trg borcev NOB 13

5 x 1100.

2 x

2 x 240

1 x

TRG BORCEV NOB 13

56. 

Trg borcev NOB 2

2 x 1100

1 x

1 x 240

1 x

TRG BORCEV NOB2

 

 Zbirna in prevzemna mesta za posode za ostanek komunalnih odpadkov in za biološke odpadke v naseljih z individualnimi hišami so v neposredni bližini individualnih hiš.