KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009 in 20/2012)  www.hrastnik.si/obcina/

bro odpadki Page 1

bro odpadki Page 2

bro odpadki Page 3

bro odpadki Page 4

bro odpadki Page 5

bro odpadki Page 6

bro odpadki Page 7

 

ABECEDNIK ODPADKOV

 

ABECEDNIK ODPADKOV Page 01

ABECEDNIK ODPADKOV Page 02

ABECEDNIK ODPADKOV Page 03

ABECEDNIK ODPADKOV Page 04

ABECEDNIK ODPADKOV Page 05

ABECEDNIK ODPADKOV Page 06

ABECEDNIK ODPADKOV Page 07

ABECEDNIK ODPADKOV Page 08

ABECEDNIK ODPADKOV Page 09

ABECEDNIK ODPADKOV Page 10

ABECEDNIK ODPADKOV Page 11

ABECEDNIK ODPADKOV Page 12

ABECEDNIK ODPADKOV Page 13

ABECEDNIK ODPADKOV Page 14

ABECEDNIK ODPADKOV Page 15